Show simple item record

Detached house

dc.contributor.advisorJelínek, Petrcs
dc.contributor.authorNavrátil, Radekcs
dc.date.accessioned2021-11-22T11:56:23Z
dc.date.available2021-11-22T11:56:23Z
dc.identifier.citationNAVRÁTIL, R. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121200cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179954
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu novostavby rodinného domu s provozovnou cestovní kanceláře. Novostavba se nachází v katastrálním území Prostějov. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený dům, který je navržen k pobytu 4 osob s malou cestovní kanceláří, vybavenou nutným příslušenstvím. Obvodové zdivo je navrženo v systému Ytong a částečně také z betonových tvarovek. Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická stropní deska. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on a design for new-building of family house with an establishment of travel agency. The new building is placed in a cadastral area of the town Prostějov. The building is with two floors, without a basement and is designed for living of four persons with small travel agency, equipped with necessary accessories. Exterior walls are designed in the Ytong system and partly from a concrete blocks. Walls are insulated by contact thermal insulation. A ceiling strcuture is designed as a reinforced concrete slab. Building has a saddle roof. The bachelor thesis is formed as a project documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectplynosilikatové tvárnicecs
dc.subjectzateplovací systém ETICScs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectželezobetonová stropní deskacs
dc.subjectpodkrovícs
dc.subjectdřevěná oknacs
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectsilicate blocksen
dc.subjectinsulation system ETICSen
dc.subjectpermanent concrete formworken
dc.subjectreinforced concrete slaben
dc.subjectatticen
dc.subjectwood windowsen
dc.titleRodinný důmcs
dc.title.alternativeDetached houseen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:06cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121200en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:56:23en
sync.item.modts2021.11.22 12:19:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStruhala, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Petra Vorlíčková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Radek Navrátil seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Rodinný dům~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record