Show simple item record

Analysis of pulse wave propagation in aorta

dc.contributor.advisorBurša, Jiřícs
dc.contributor.authorHolubář, Oldřichcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:08Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHOLUBÁŘ, O. Analýza šíření tlakové vlny v aortě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other36649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17996
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití snímání šíření pulzní vlny aortou v oblasti diagnostiky aneurysmatu břišní aorty (AAA). V první části byl popsán kardiovaskulární systém a jeho patologie v podobě AAA. Dále byly shrnuty současné metody diagnostiky a navrženy nové, které budou založeny na principu snímání průběhu pulzní vlny. Byla provedena numerická simulace šíření pulzní vlny, s využitím výpočtové metody interakce tělesa s tekutinou, na zjednodušených geometrických modelech, které reprezentují určité úseky aorty. Cílem těchto analýz bylo ověřit použitelnost výpočtové metody interakce tělesa s tekutinou pro další rozvoj navrhovaných diagnostických metod.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on usage of monitoring pulse wave propagation in aortic system in a field of diagnostic abdominal aortic aneurysm (AAA). There is a description of cardio-vascular system and its pathology in a form of AAA. A summarization of temporary diagnostic method was created and some new methods were proposed. This new methods presume monitoring of pulse wave propagation. Fluid structure interaction (FSI) analyses of pulse wave propagation were performed on simplified models of geometry which representing specific sections of aorta. The goal of these analyses was to prove usage of FSI method in a future development of proposed diagnostic methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaneurysmacs
dc.subjectinterakce tělesa s tekutinoucs
dc.subjecthyperelasticitacs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectFSIcs
dc.subjectaneurysmen
dc.subjectfluid structure interactionen
dc.subjecthyperelasticityen
dc.subjectFEMen
dc.subjectFSIen
dc.titleAnalýza šíření tlakové vlny v aortěcs
dc.title.alternativeAnalysis of pulse wave propagation in aortaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:23cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36649en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:56:38en
sync.item.modts2020.03.31 19:04:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaníček, Přemyslcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi během 15min. s diplomovou prací a poté reagoval na otázky oponenta a ostatních členů komise. Diplomant rovněž bez větších problémů odpověděl i doplňující otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record