Show simple item record

Apartment house

dc.contributor.advisorDonaťáková, Dagmarcs
dc.contributor.authorŠvub, Danielcs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:56Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠVUB, D. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121234cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179985
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v katastrálním území Nový Hradec Králové, na území města Hradec Králové. Objekt je navržen jako samostatně stojící o čtyřech nadzemních podlažích. Bytový dům se skládá z 13 bytových jednotek. Objekt je založen na základových pasech. Veškeré zděné konstrukce jsou z cihelných tvárnic Porotherm, s výjimkou výtahové šachty, která je zhotovena ze železobetonu. Obvodový plášť je zateplen kontaktní tepelnou izolací etics. Vnitřní schodiště je monolitické, železobetonové. Objekt je zastřešen plochou střechou a nosný prvek tvoří železobetonová stropní deska spojitá. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCAD, vizualizace jsou provedeny v programu Lumion.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create project documentation concerning the construction of a new apartment building in the cadastral area of Hradec Králové in the territory of the town of Hradec Králové. The building is designed as a stand alone four story building. The apartment building constitutes of 13 apartment units. The object is based on the foundation strips. All brick structures are made out of Porotherm brick blocks, with the exception of the elevator shaft, which is made out of reinforced concrete. The building envelope is insulated with the Etics contact thermal insulation. The internal staircase is monolithic, made out of reinforced concrete. The object is roofed by a flat roof and the load-bearing element is made out of continuous reinforced concrete slab. The blueprint was processed using the ArchiCAD program, and the visualizations were processed using the Lumion program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectzděný systémcs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjecthliníková okna a dveřecs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectmasonry systémen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectbeamen
dc.subjectflat roof. Aluminium windows and doorsen
dc.subjectcontact thermal insulation systémen
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeApartment houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:28cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121234en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:51:18en
sync.item.modts2020.03.31 04:56:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDonaťák, Vladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeDoc.Ing. Martin Lopušniak, Ph.D - předseda, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Novák - tajemník, Ing. Ing. Petra Nováková - tajemník, Ing. Jiří Teslík, Ph.D - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Daniel Švub seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record