Show simple item record

Apartment building

dc.contributor.advisorFuciman, Ondřejcs
dc.contributor.authorTomášek, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:01:49Z
dc.date.available2021-11-23T00:01:49Z
dc.identifier.citationTOMÁŠEK, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121238cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179989
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem částečně podsklepeného bytového domu s čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí objektu je i garáž pro osobní vozy a prostory pro komerční využití. Objekt se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem. V přízemí se nachází prostory pro komerční využití a dvě bytové jednotky. V druhém a třetím patře se nachází vždy tři bytové jednotky, ve čtvrtém podlaží potom dvě bytové jednotky s přístupem na terasu. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky, prostory pro technické zařízení budovy a garáže pro uživatele objektu. Objekt je nepravidelného obdélníkového tvaru. Vodorovné i svislé konstrukce jsou zhotoveny z konstrukčního systému Heluz. Zastřešení objektu je řešeno pomocí jednoplášťových plochých střech. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a partial basement apartment house with four floors. There is also a garage for cars and commercial space. The building is located in the cadastral area of Bystřice nad Pernštejnem. On the ground floor there are spaces for commercial use and two housing units. On the second and third floor there are always three residential units, on the fourth floor there are two residential units with access to the terrace. In the basement there are cellar cubicles for individual housing units, spaces for technical equipment of the building and garage for users of the building. The object is of an irregular rectangular shape. The horizontal and vertical structures are made of the Heluz construction system. The roofing of the building is solved by means of single-skin flat roofs. The bachelor thesis is elaborated in the form of project documentation for building implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectsystém Heluzcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectčástečné podsklepenýcs
dc.subjectpolomontovaný strop Heluzcs
dc.subjectměsto Bystřice nad Pernštejnemcs
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectHeluz systemen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectbuilding with a partial basementen
dc.subjectsemi-mounted roof Heluzen
dc.subjectthe town of Bystřice nad Pernštejnemen
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeApartment buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121238en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:01:49en
sync.item.modts2021.11.22 23:52:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeOsička, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing. Eva Burgetová, CSc. - předseda, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Martin Dvořák - tajemník, Ing. Josef Polášek - tajemník, Ing. Marek Jašek, Ph.D - člen, Ing. Petr Jelínek - člen, Ing. Radim Smolka, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Martin Tomášek seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record