Show simple item record

Favorite Brno / cycling / track stadium bikrosová architectural study design

dc.contributor.advisorŠindlar, Jiljícs
dc.contributor.authorGebhardt, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:55:21Z
dc.date.available2019-07-02T18:55:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGEBHARDT, T. Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121291cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180020
dc.description.abstractZadání diplomové práce předcházel specializovaný ateliér ,,Architektonická studie bikrosového areálu Favorit Brno. Tento ateliér byl zaměřen na návrh zázemí pro Bikrosovou trať. Dále na vypracování architektonicko-urbanistické studie sportovního areálu v Komárově s předpokladem dominanty cyklistické haly. Propojení pěších cest, a zjednodušení dopravní obsluhy. Diplomová práce se věnuje vypracování nového konceptu území, kde bude mít místo jak sport profesionální, tak i rekreační. Hlavní část práce je věnována návrhu nového cyklistického stadionu, patřící TJ Favoritu Brna. Hala by měla splňovat dostatečnou kapacitu a zázemí pro konání mezinárodních sportovních utkání v dráhové cyklistice. Zároveň by měl být využitelná pro trénink, konání menších závodů a jiné sportovní i kulturní akce. Dalším požadavkem je, aby stadion mohl nabízet dostatečné zázemí pro domácí cyklistický klub TJ Favorit Brno. Jehož domácím místem je v současnosti nevyhovující cyklistický stadion na Brněnském výstavišti. Tento stadion dnes nesplňuje podmínky podle parametrů mezinárodní federace UCI. Pozornost si v neposlední řadě zaslouží návrh variabilního prostoru haly, který bude sloužit míčovým sportům a dalším sportovním akcím. Cyklistický stadion je umístěn v severní části areálu. Klade důraz na oddělení vstupů diváků a sportovců. Hlavním výrazovým prvkem jsou dvě hmoty, z niž jedna umožňuje veřejnosti vystoupat po rampě po obvodu stadionu do vyhlídkových míst. Z rampy je možno vidět děj uvnitř stadionu. Atraktivitu celého areálu zvyšuje navržené dopravní hřiště a pumptrack. Celkový areál bude oddělen od dopravy. Na území areálu vzniknou 3 nové parkoviště.cs
dc.description.abstractThe thesis was preceded by a specialized atelierwork "architectural study of BMX track of the Favorit Brno. Further elaboration of the architectural and urban study of the sports complex in Komárov with the presumption of the dominant of the cycling hall. Evaluation of existing buildings and newly designed sports facilities. The diploma thesis deals with the development of a new concept of the area, where it will have its place for both professional and recreational sports. The aim of the proposal is to create a significant area both professional and recreational sport. The main part of the work is devoted to the design of o new cycling stadium owned but TJ Favoritisms Brno. The hall should have sufficient capacity and facilities to hold international sporting events in cycling. At the same time it should be useful for smaller races and other events. Another requirement is that the stadium can provide enough facilities for the TJ Favorit Brno cycling club. The home base is currently a cycling stadium at the Brno Exhibition Grounds. This stadium is currently inadequate, serving only as a training course. It does not meet conditions of the international Federation od UCI. The design of the variable space of the hall deserves a further attention at least, because it will serve athletics of other sporting events. The cycling stadium is located in the northern part of the grounds. It place emphasis on the scattered surfaces in the immediate vicinity of the stadium, easy orientation and layout of entries from all sides of the object, separation of athletes from spectators. The main expressive element is two masses, one of which allows the public to climb the ramp along the perimeter of the stadium to lookout points. From the ramp you can see the action inside the stadium. The attractiveness of the entire area is enhanced by the proposed traffic playground and bombrack. The total area will be separated from traffic. 3 new car parks will be built in the area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvelodromcs
dc.subjectcyklistický stadioncs
dc.subjectBMXcs
dc.subjectCyklostezkacs
dc.subjectsportovní halacs
dc.subjectvolno-časové aktivitycs
dc.subjectareálcs
dc.subjectsportovní centrumcs
dc.subjectzávodní sportcs
dc.subjectrekreační sportcs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectvenkovní prostorycs
dc.subjectindividuální sportycs
dc.subjecttýmové sportycs
dc.subjectparkovištěcs
dc.subjectzázemícs
dc.subjectdivácics
dc.subjectnávštěvnícics
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectposilovnacs
dc.subjectparkcs
dc.subjectsportovnícs
dc.subjectrekreační a odpočinková zónacs
dc.subjectAreál Hněvkovskéhocs
dc.subjectcyklistikacs
dc.subjectmíčové sporty.cs
dc.subjectvelodromeen
dc.subjectcycling stadiumen
dc.subjectBMXen
dc.subjectcyclewayen
dc.subjecthiking trailen
dc.subjectsports hallen
dc.subjectleisure activitiesen
dc.subjectsports centeren
dc.subjectsportsen
dc.subjectrecreational sportsen
dc.subjectreinforced concrete frame structureen
dc.subjectoutdoor spaceen
dc.subjectindividual sportsen
dc.subjectteam sportsen
dc.subjectcar parken
dc.subjectfacilitiesen
dc.subjectvisitorsen
dc.subjectcaféen
dc.subjectgymen
dc.subjectparden
dc.subjectrecreation and relaxation zoneen
dc.subjectHněvkovského areaen
dc.titleFavorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - designcs
dc.title.alternativeFavorite Brno / cycling / track stadium bikrosová architectural study designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-19:07:10cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid121291en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:14:38en
sync.item.modts2020.03.30 21:58:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMarek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng.arch. Tomáš Zlámal - předseda, prof.Ing.arch.Akad. Ivan Petelen, PhD. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. - člen, Ing. arch. Petr Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Yvetta Diaz - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Tomáš Gebhardt seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record