Show simple item record

The Brownfields solutions within the Czech Republic - Tepna Nachod

dc.contributor.advisorPavlovský, Tomášcs
dc.contributor.authorKalvoda, Vítcs
dc.date.accessioned2021-11-22T11:57:53Z
dc.date.available2021-11-22T11:57:53Z
dc.identifier.citationKALVODA, V. Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180029
dc.description.abstractUrbanistická studie se zabývá návrhem nové městské čtvrti na území, kde dříve stála textilní továrna Tepna Náchod. Celková plocha řešeného území (včetně stávající zástavby) je 10,35 ha. Mým záměrem bylo vytvořit novou městskou čtvrť, která využije obrovských výhod tohoto území. Těmi jsou konfigurace terénu a bezprostřední blízkost historického centra města a vlakového i autobusového nádraží. Protože území se nachází na rovině a je to jedno z mála ve městě, které není ve svahu, rozhodl jsem se zde umístit kompaktní blokovou zástavbu a co nejvíce využít plochu území. Snahou bylo navrhnout novou městskou čtvrť, v podstatě moderní centrum města, která však nebude konkurovat tomu historickému, naopak ho spíše podpoří. Nově navržené veřejné prostory nejsou zásadní svoji velikostí, ale jejich náplní a rozmanitostí. Hlavní myšlenkou návrhu bylo využít blízkost nádraží, historického centra a terénu a vytvořit pro obyvatele bezbariérovou městskou čtvrť, která propojí okolní městské části a zároveň sama o sobě nabídne dostatek bydlení, míst pro podnikání a také prostředí pro trávení volného času. A vše je v komfortní pěší docházkové vzdálenosti od nádraží i centra.cs
dc.description.abstractThe urban study deals with the design of the new city district in the area where the Tepna Náchod textile factory used to stand. The total area of the solved area (including the existing development) is 10.35 ha. My intention was to create a new neighborhood that will take advantage of the huge benefits of this area. These are the terrain configuration and the immediate proximity of the historic city center and the train and bus stations. Because the area is flat and it is one of the few in the city that is not on the slope, I decided to place a compact block of flats and make the most of the area. The aim was to design a new city district, basically a modern city center, but it will not compete with the historic one, but rather will support it. The newly designed public spaces are not critical in their size, but in their content and diversity. The main idea of the proposal was to use the proximity of the railway station, the historic center and the terrain and create a barrier-free city district for the inhabitants, which will connect the surrounding city districts and at the same time offer enough housing, places for business and also a leisure time environment. And everything is within walking distance of the station and the center.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNáchodcs
dc.subjectTepnacs
dc.subjectcentrumcs
dc.subjectživá městská čtvrťcs
dc.subjectprovázanost městacs
dc.subjectatraktivní veřejný prostorcs
dc.subjectměstská strukturacs
dc.subjectkvalitní bydlenícs
dc.subjectměstská vybavenostcs
dc.subjectrozšíření městského jádracs
dc.subjectvyužití terénního reliéfucs
dc.subjectNáchoden
dc.subjectTepnaen
dc.subjectcenteren
dc.subjectlively city districten
dc.subjectinterconnection of the cityen
dc.subjectattractive public spaceen
dc.subjecturban structureen
dc.subjectquality housingen
dc.subjecturban amenitiesen
dc.subjecturban core extensionen
dc.subjectuse of terrain reliefen
dc.titleŘešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchodcs
dc.title.alternativeThe Brownfields solutions within the Czech Republic - Tepna Nachoden
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-19:07:11cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid121300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:57:53en
sync.item.modts2021.11.22 12:21:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeErben, Adamcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, Ing. arch. Josef Sátora, CSc. - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Vít Kalvoda seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Řešení brownfields v rámci České republiky - Tepna Náchod~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record