Recent Submissions

 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Synaková, Zuzana
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba tlačových zostáv na platforme Java s využitím HTML šablón.Táto práca sa obsahuje opis implementácie, spracovania HMTL stránok a generovania PDF súborov. Výsledkom je ...
 • Zobrazení terénu nad API Vulkan 

  Méry, Jozef
  Práca popisuje framework, ktorý je schopný vytvoriť a vykresliť jednoduchý procedurálny terén pomocou Vulkan API. Obsahuje ľahký úvod do teórie procedurálneho generovania a popis vytvorených systémov ako napríklad systém ...
 • Webové rozhraní pro správu a monitorování úloh na superpočítači 

  Bukovinský, Denis
  Jedným z cieľov práce bolo dokončiť webové rozhranie pre aplikácie pristupujúce k databáze systému k-Dispatch, ktorý monitoruje bežiace a naplánované úlohy na superpočítači. Ďalším cieľom bolo vytvoriť webové grafické ...
 • Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java 

  Sherstobitov, Vladyslav
  Aby bylo možné kontrolovat a zlepšovat kvalitu kódu, musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitavních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které nejlépe reprezentují, jak dobře je zdrojový ...
 • Doporučování filmů na základě uživatelských profilů ČSFD 

  Janko, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou využití neuronových sítí pro doporučování filmů. Je zde obecně popsán princip využití neuronových sítí u strojového učení a rovněž jsou zde shrnuty základní i pokročilé techniky pro tvorbu ...
 • Rozpoznání typu střelné zbraně v obraze 

  Čech, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat metody pro klasifikaci typu zbraně v obraze do kategorií na krátké a dlouhé, a dále pak na jednoranové, víceranové, opakovací a samonabíjecí nebo samočinné. Tento ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Červíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá implementací chatbota pomocí neuronových sítí. Využívá Long short term memory networks, které slouží k zapamatování dlouhodobých závislostí. Chatbot byl implementován v jazyce Python s nadstavbou ...
 • Online nástroj pro rozpoznávání tabulek v obrázcích 

  Inhliziian, Bohdan
  Cilem teto prace je resit problem rozpoznavani tabulek v obrazcich a prevest vyfocenou tabulku, nahranou na webove rozhrani, do XLSX souboru. Program je vytvoreny s durazem na jednoduchost v pouziti potencialnim uzivatelem. ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Bureš, Tomáš
  Práce se věnuje problematice aktivního učení a jeho spojení s neuronovými sítěmi. Nejprve obsahuje úvod do problematiky, nastínění metod prozkoumaných metod aktivního učení. Následuje praktická část s experimenty zkoumající ...
 • Zařízení s modelářskými servy 

  Jablonický, Jaroslav
  Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú ...
 • Aktualizace portálu evropských projektů a jeho rozšíření o identifikaci výsledků, souvisejících s tématy nově vypisovaných výzev 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje úpravě stávajícího webového portálu, zaměřeného na výsledky evropských projektů. Výstupem této práce je portál s novým uživatelským rozhraním, pracující s novější verzí systému Elasticsearch. ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...
 • Konverzační agent pro výuku angličtiny 

  Meluš, Matej
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť konverzačný systém ktorého účel bude zlepšovanie jazykových schopností používateľa. Systém je zložený zo štyroch hlavných podsystémov kde má každý samostatnú funkciu. Získavanie dát používaných ...
 • Zabezpečený vzdálený přístup a správa počítačů 

  Heško, Peter
  Nasadzovanie a správa vzdialených systémov so sebou prinášajú niekoľko problémov. Ich administratíva a monitorovanie je oveľa rýchlejšie a finančne efektívnejšie, ak je vykonávané na diaľku, ako keď je nutný fyzický prístup ...
 • Určování počasí podle snímků oblaků 

  Kukaň, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci schopnou předpovědět nastávající počasí na základě fotografie oblak s využitím konvolučních neuronových sítí. V této práci jsou popsané kategorie oblak a jejich odpovídající ...
 • Ověřování správnosti herních prostředí pomocí davu autonomních agentů 

  Heindlová, Tina
  Tato práce se věnuje práci s enginem Enfusion a jak s ním začít pracovat. Popisuje, jak v něm vytvořit minihru pro seznámení s enginem. Dále je zde navržen a popsán algoritmus zpětného navrácení, který byl použit pro detekci ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Rozšíření webového prohlížeče pro analýzu stránek 

  Navrátil, Rostislav
  Cílem téhle práce je vytvořit rozšiřující modul webové prohlížeče se zaměřením na technologií WebExtensions. Rozšiřující modul umožní uživateli odeslat detaily o aktuálně zobrazené webové stránce a jejím textovém obsahu ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...

View more