Recent Submissions

 • Classification of Potentially Malicious File Clusters via Machine Learning 

  Holop, Patrik
  Táto práca navrhuje alternatívu súčasných metód klasifikácie malvéru na úrovni súborov, ktoré sú často založené na detekcii špecifických postupností bytov v daných súboroch. Experimentáciou bolo potvrdené, že je možné ...
 • Automatický systém aktualizace obsahu cloudového systému pro distribuci softwarových komponent 

  Willaschek, Tomáš
  Tato práce se týká webové služby, která slouží k distribuci programových komponent zákazníkům. Firma NXP je výrobcem polovodičových součástek. K těmto součástkám dodává programové komponenty, usnadňující uživatelům vývoj ...
 • Vylepšení generování vzorů pro detekci škodlivého kódu 

  Štěpánek, Martin
  Tato práce se zabývá automatickým generováním vzorů, které jsou využitelné pro detekci škodlivého kódu. Cílem je vytvořit nástroj, který bude pomáhat analytikům při odhalování a detekování malwaru. Jsou zhodnoceny postupy ...
 • Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz 

  Uhrín, Peter
  Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s ...
 • CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek 

  Nesmelova, Antonina
  Cílem teto bakalářské práce je návrh a implementace CRM systému za účelem získávání požadavků pro automatické vytvoření internetových stránek online pomocí CMS skládajícího z modulů. Získání požadavků je udělané formou ...
 • Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů 

  Jasnický, Matúš
  Cieľom tejto práce je rozšírenie existujúceho nástroja Clusty, vyvinutého spoločnosťou Avast Software pre zhlukovanie rôznych typov súborov, o nové typy súborov - PDF a LNK (MS Windows odkaz). Dáta potrebné ku zhlukovaniu ...
 • Management of Traffic Lights 

  Piaček, Adrián
  Bakalárka práca sa zaoberá správou križovatkovej signalizácie. Hlavným prvkom signalizácie využívanej vrámci práce sú križovatkové svetlá. Teoretická časť obsahuje prehľad terminológie pre zabezpečenie unimorfného porozumenia ...
 • Klasifikace radarových detekcí pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo vytvořit mechanismus klasifikace detekcí z radaru pracujícího v pásmu milimetrových vln. Práce představuje systém pro zakódování radarových dat do obrázku a dále specializovaný anotační nástroj pro ...
 • Tvorba tiskových sestav na platformě Java 

  Synaková, Zuzana
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba tlačových zostáv na platforme Java s využitím HTML šablón.Táto práca sa obsahuje opis implementácie, spracovania HMTL stránok a generovania PDF súborov. Výsledkom je ...
 • Zobrazení terénu nad API Vulkan 

  Méry, Jozef
  Práca popisuje framework, ktorý je schopný vytvoriť a vykresliť jednoduchý procedurálny terén pomocou Vulkan API. Obsahuje ľahký úvod do teórie procedurálneho generovania a popis vytvorených systémov ako napríklad systém ...
 • Webové rozhraní pro správu a monitorování úloh na superpočítači 

  Bukovinský, Denis
  Jedným z cieľov práce bolo dokončiť webové rozhranie pre aplikácie pristupujúce k databáze systému k-Dispatch, ktorý monitoruje bežiace a naplánované úlohy na superpočítači. Ďalším cieľom bolo vytvoriť webové grafické ...
 • Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java 

  Sherstobitov, Vladyslav
  Aby bylo možné kontrolovat a zlepšovat kvalitu kódu, musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitavních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které nejlépe reprezentují, jak dobře je zdrojový ...
 • Doporučování filmů na základě uživatelských profilů ČSFD 

  Janko, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou využití neuronových sítí pro doporučování filmů. Je zde obecně popsán princip využití neuronových sítí u strojového učení a rovněž jsou zde shrnuty základní i pokročilé techniky pro tvorbu ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Online nástroj pro rozpoznávání tabulek v obrázcích 

  Inhliziian, Bohdan
  Cilem teto prace je resit problem rozpoznavani tabulek v obrazcich a prevest vyfocenou tabulku, nahranou na webove rozhrani, do XLSX souboru. Program je vytvoreny s durazem na jednoduchost v pouziti potencialnim uzivatelem. ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Červíček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá implementací chatbota pomocí neuronových sítí. Využívá Long short term memory networks, které slouží k zapamatování dlouhodobých závislostí. Chatbot byl implementován v jazyce Python s nadstavbou ...
 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Bureš, Tomáš
  Práce se věnuje problematice aktivního učení a jeho spojení s neuronovými sítěmi. Nejprve obsahuje úvod do problematiky, nastínění metod prozkoumaných metod aktivního učení. Následuje praktická část s experimenty zkoumající ...
 • Rozpoznání typu střelné zbraně v obraze 

  Čech, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat metody pro klasifikaci typu zbraně v obraze do kategorií na krátké a dlouhé, a dále pak na jednoranové, víceranové, opakovací a samonabíjecí nebo samočinné. Tento ...
 • Zařízení s modelářskými servy 

  Jablonický, Jaroslav
  Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...

View more