Now showing items 1-20 of 304

 • Minimalistický správce aplikací a souborů pro OS Android 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android. Aplikace má být minimalistický správce souborů a aplikací. Po důkladné analýze a širokém studiu byla aplikace navrhnuta a implementována. Splnila ...
 • Optimalizační algoritmy inspirované přírodou 

  Babjarčiková, Lenka
  Táto práca sa venuje štyrom optimalizačným algoritmom inšpirovaných prírodou. Popisuje algoritmus mravčej kolónie, algoritmus párenia včiel, algoritmus vlčej svorky a algoritmus simulovaného žíhania. Súčasťou tejto práce ...
 • Měření rozměrů rovinných objektů v obraze 

  Mlýnek, Přemysl
  Cílem této práce je měření nábytkových dvířek pomocí zpracování obrazu a výpočet ceny nových dvířek z naměřených rozměrů. Práce je řešena pomocí knihovny OpenCV a programovacího jazyka Python. Jádro práce je založeno na ...
 • Program pro podporu plánování rozvrhů 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...
 • Analytické zpracování metadat k lámání hesel 

  Pokorný, Šimon
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací analytického webového dashboardu pro aplikaci na vzdálenou správu systému Fitcrack. Tento systém slouží pro distribuovanou obnovu hesel. Administrace tohoto systému je jednostránková ...
 • Automatizovaná detekce datových typů ve strukturách 

  Oháňka, Martin
  Tato práce se zabývá syntézou datových struktur pro účely testování softwaru. Konkrétně se práce věnuje analýze reálných dat za účelem detekce datových typů pro následné generování testovacích dat. Analýza dat je prováděna ...
 • Měření výšky hladiny vody v studni 

  Samek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření hladiny vody ve studni. Jejím hlavním cílem bylo navrhnout a sestrojit zařízení používající vhodnou platformu a senzoriku pro měření, sloužící pro měření hladiny vody ...
 • Ztrátová komprese plenoptických fotografií 

  Dlabaja, Drahomír
  Cílem této práce je návrh, implementace a vyhodnocení ztrátové kompresní metody pro plenoptické fotografie. Navržená metoda zrcadlí metodu JPEG do čtyř rozměrů a přináší nové myšlenky, které vedou k lepšímu kompresnímu ...
 • Analýza nastavení formátu JPEG 2000 

  Mitaš, Matěj
  Tato práce se zabývá analýzou nastavení formátu JPEG 2000. Cílem je vyšetřit vhodné hodnoty nastavení pro různorodá obrazová data vzhledem ke kompresnímu výkonu, časové a paměťové náročnosti za užití knihoven Kakadu a ...
 • iOS aplikace pro komunitní sledování gastronomických služeb 

  Martinů, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a implementaci aplikace pro operační systém iOS. Dále se zaměřuje na popis současných technologií použitých k vytvoření aplikace a aktuálního stavu již hotových řešení. Na základě těchto ...
 • Bezeztrátová komprese plenoptických fotografií 

  Navrátil, Robert
  Tato práce se věnuje bezeztrátové kompresi plenoptických fotografií, u kterých by mohlo být vhodné využít rozšíření běžných prediktorů do více rozměrů. První kapitola práce se zabývá potřebnou teorií ohledně plenoptických ...
 • Neuronové sítě pro hru gomoku 

  Slávka, Michal
  Táto práca sa zaoberá použitím algoritmu AlphaZero pre hru Gomoku. AlphaZero je založený na spätnoväzbnom učení a k trénovaniu nemusia byť využité žiadne existujúce datasety. Trénovanie prebieha iba na hrách algoritmu ...
 • Systém pro dispečink soukromé sanitní služby 

  Prokop, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně ...
 • Aplikace pro sumarizaci textu 

  Mička, Jakub
  V této práci jsem se zaměřil na implementaci webové aplikace, která slouží jako prostředek pro automatickou tvorbu souhrnů v anglickém jazyce. Automatická tvorba souhrnů je v řešení prováděna pomocí metody TextRank a ...
 • Interaktivní podávání daňových přiznání 

  Hél, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí ...
 • Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů 

  Kozovský, Daniel
  Táto práca sa zaoberá zásuvným modulom csigsafe pre prekladač GCC. Používa statickú analýzu programov na odhalenie chýb v obsluhe signálov podla normy POSIX. Tento nástroj analyzuje zdrojové súbory v jazyku C a C++. Tento ...
 • Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou 

  Győri, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. ...
 • Open-source komponenty pro inteligentní dům 

  Kúšik, Lukáš
  Cieľom tejto práce je preskúmať súčasný stav komerčných prvkov, vyskytujúcich sa v domácnostiach smart home. Následne sú preskúmané ich voľne dostupné alternatívy a tri open-source platformy pre domácu automatizáciu. Takisto ...
 • Modulární systém pro hlášení a správu problémů v obci 

  Kotas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou systému pro hlášení a správu problému v obcích. Tento systém demonstruje možnosti pro zefektivnění procesu hlášení problémů za pomoci moderních technologií a aktivního ...
 • Fotografie namísto QR kódu 

  Štol, Jakub
  Práce je zaměřena na vytvoření systému, který na základě uživatelem pořízené fotografie vyhledá nejpodobnější fotografii v datové sadě a zobrazí uživateli podrobnější informace, které jsou s touto fotografií spojeny, jako ...