Now showing items 1-20 of 312

 • Android aplikace pro dlouhodobé spolehlivé nahrávání audia 

  Chovancová, Simona
  Cieľom tejto práce je implementácia robustnej aplikácie pre operačný systém Android, ktorá je schopná dlhodobého a spoľahlivého nahrávania audia prostredníctvom interného alebo externého mikrofónu. Zahŕňa aj implementáciu ...
 • Detekce životních funkcí s použitím radaru 

  Köteleš, Dávid
  V dnešnej dobe je veľmi dôležité merať životné funkcie človeka. Vďaka získaným dátam môžeme kontrolovať zdravotný stav ľudí. Rovnako sa táto kontrola využíva aj v športoch pri kontrole výkonu športovcov. K meraniu sa ...
 • Automatický systém aktualizace obsahu cloudového systému pro distribuci softwarových komponent 

  Willaschek, Tomáš
  Tato práce se týká webové služby, která slouží k distribuci programových komponent zákazníkům. Firma NXP je výrobcem polovodičových součástek. K těmto součástkám dodává programové komponenty, usnadňující uživatelům vývoj ...
 • Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz 

  Uhrín, Peter
  Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s ...
 • Classification of Potentially Malicious File Clusters via Machine Learning 

  Holop, Patrik
  Táto práca navrhuje alternatívu súčasných metód klasifikácie malvéru na úrovni súborov, ktoré sú často založené na detekcii špecifických postupností bytov v daných súboroch. Experimentáciou bolo potvrdené, že je možné ...
 • CRM systém s inteligentní tvorbou webových stránek 

  Nesmelova, Antonina
  Cílem teto bakalářské práce je návrh a implementace CRM systému za účelem získávání požadavků pro automatické vytvoření internetových stránek online pomocí CMS skládajícího z modulů. Získání požadavků je udělané formou ...
 • Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů 

  Jasnický, Matúš
  Cieľom tejto práce je rozšírenie existujúceho nástroja Clusty, vyvinutého spoločnosťou Avast Software pre zhlukovanie rôznych typov súborov, o nové typy súborov - PDF a LNK (MS Windows odkaz). Dáta potrebné ku zhlukovaniu ...
 • Vylepšení generování vzorů pro detekci škodlivého kódu 

  Štěpánek, Martin
  Tato práce se zabývá automatickým generováním vzorů, které jsou využitelné pro detekci škodlivého kódu. Cílem je vytvořit nástroj, který bude pomáhat analytikům při odhalování a detekování malwaru. Jsou zhodnoceny postupy ...
 • Rekonstrukce poškozené části otisku prstů 

  Halva, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí poškozených oblastí otisků prstů. Cílem je návrh a implementace algoritmu pro rekonstrukci právě těchto oblastí. Navržený algoritmus se skládá ze tří hlavních částí. První částí ...
 • Určování typů a atributů entit napříč jazyky 

  Švub, Daniel
  Cílem této práce je analýza článků na internetové encyklopedii Wikipedii a převod jejich textu psaného v přirozeném jazyce na strukturovanou databázi osob, míst a dalších entit. Podstatou implementovaného programu je určení ...
 • Informační systém pro pečovatelskou organizaci 

  Karásková, Kateřina
  Informační systém pro pečovatelskou organizaci byl inspirován existujícím systémem. V rámci této práce byl vytvořen nový informační systém, který odstranil nedostatky existujícího systému. Informační systém umožňuje evidovat ...
 • Open-source komponenty pro inteligentní dům 

  Kúšik, Lukáš
  Cieľom tejto práce je preskúmať súčasný stav komerčných prvkov, vyskytujúcich sa v domácnostiach smart home. Následne sú preskúmané ich voľne dostupné alternatívy a tri open-source platformy pre domácu automatizáciu. Takisto ...
 • Modulární simulátor mikrokontroléru 

  Vosyka, Pavel
  Cílem práce bylo prozkoumat existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů a vytvořit nový, který dokáže podporovat více typů mikrokontrolérů. Simulátor má své uživatelské rozhraní, které bylo řešeno pomocí grafického ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Analýza skriptů pro účely shlukové analýzy 

  Planička, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou různých typů skriptů a extrakcí vlastností, které mohou být použity ke shlukové analýze prováděné službou Clusty. Vstupem analyzátoru je soubor obsahující zdrojový kód skriptu. Soubor je nejprve ...
 • Správa metadat k hudebním souborům 

  Saloň, Marek
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať aplikáciu schopnú spravovať metadáta lokálnej hudobnej knižnice. Za týmto účelom boli implementované metódy, ktoré uľahčujú a automatizujú prácu s väčším ...
 • Clustered deferred shading ve Vulkan API 

  Karas, Matej
  Práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pre vykresľovanie väčšieho počtu svetiel v reálnom čase použitím novej generácie grafického API. V texte je popísaný dôvod vzniku novej generácie grafických API, rozobrané optimalizačné ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí umělé inteligence 

  Molnár, Ondřej
  Tato práce se zabývá klasifikací dokumentů za použití umělé inteligence. Popisuje principy klasifikace a strojového učení. Seznamuje s metodami UI a dále detailně představuje metodu klasifikace naivního Bayese. Poté líčí ...
 • Využití cloudových služeb pro přístup k vestavěným IoT zařízením 

  Solčík, Vít
  Tato práce si klade za cíl provést analýzu stávajících přístupů k realizaci cloudových služeb pro oblast IoT a navrhnout vlastní řešení demonstrující tohoto konceptu v prostředí vestavěných zařízení s omezenými zdroji. ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...