Recent Submissions

 • Rozšíření uživatelských profilů pro účely cílené reklamy 

  Hadač, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací obohacení uživatelských profilů pro účely vylepšení cílené reklamy. Pro získání nových informací je využita extrakce dat z webových stránek. Extrahovaná data pochází ze dvou serverů, ...
 • Vysoce výkonná platforma pro účely výzkumu malwaru 

  Plaskoň, Pavol
  V antivírusových firmách sa denne analyzuje veľké množstvo súborov. Pre podporu ich analýzy a klasifikácie sa používajú rôzne automatizované nástroje. Detekčné definície pre detekciu a zablokovanie škodlivých programov sú ...
 • Bezpečnostní analýza virtuální reality a její dopady 

  Vondráček, Martin
  Virtuální realita je v současné době využívána nejen pro zábavu, ale i pro práci a sociální interakci, kde má soukromí a důvěrnost informací vysokou prioritu. Avšak bohužel, bezpečnostní opatření uplatňovaná dodavateli ...
 • Systém pro autonomní řízení modelu autíčka na závodní dráze 

  Steingart, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vozidla pro závod autonomních modelů autíček s názvem NXP Cup. Nejprve je diskutován výběr vhodné platformy, která bude využita pro implementaci řídicího algoritmu ...
 • Lokalizace objektů v bezdrátové komunikační síti na bázi WiFi 

  Kohoutek, Jan
  Tato práce si klade za cíl návrh a implementaci systému pro lokalizaci zařízení v bezdrátové síti Wi-Fi, v prostorách interiéru malé, či střední firmy. Zabývá se používanými technologiemi a poskytuje vlastní řešení senzorové ...
 • Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG 

  Němec, Ladislav
  Tato páce se zabývá realizací iterpretu agentního systému řízeného záměrem implemetovaného v jazyce PROLOG. Jako vzor byl využit interpret Jason implementovaný v jazyce Java, který interpretuje jazyk AgentSpeak(L). Pro ...
 • Příprava vyhodnocovací sady pro složité problémy rozpoznávání a zjednoznačňování pojmenovaných entit pomocí crowdsourcingu 

  Pastorek, Peter
  Práca sa zaoberá prípravou vyhodnocovacej sady pre problémy rozpoznávania a zjednoznačňovania pomenovaných entít. Vyhodnocovacia sada je výsledkom automatizovaného spracovania a crowdsourcingu. Vyhodnocovacia sada môže byť ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definováno jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Jileček, Jan
  V této práci zkoumám snímač mozkové aktivity OpenBCI Ultracortex IV EEG ve formě headsetu, problematiku nahrávání EEG dat, neurofeedbacku a metody strojového učení z nasbíraných dat mozkové aktivity sensorimotorické části ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Charakterizace chodců ve videu 

  Studená, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá získavaním informácií o chodcoch, ktorí sú zachytení pomocou statických vonkajších kamier umiestnených na verejných vonkajších alebo vnútorných priestranstvách. Cieľom je za použitia konvolučných ...
 • Sledování pohybu míče ve videu 

  Motlík, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou detekciou a sledovaním futbalovej lopty v zázname športového stretnutia. Na základe predstavených techník zameraných na sledovanie malých objektov vo vysokom rozlíšení sú navrhnuté ...
 • Generátor zefektivňující tvorbu a udržovatelnost single-page aplikací 

  Ďurčanský, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou generátora single-page aplikacií. Pred jeho vytvorením bolo potrebné identifikovať problémové miesta, ktoré spomaľujú vývoj, a popísať nástroje, ktoré uľahčujú tvorbu, testovanie, ...
 • Skákající jazykové modely 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů a gramatik.  Nové verze jsou zaměřeny primárně na aplikace v bioinformatice - DNA computingu. Práce zkoumá jejich vyjadřovací sílu a další ...
 • Moderní architektury webových aplikací 

  Malík, Pavol
  Táto práca oboznamuje čitateľa so základnými spôsobmi návrhu klient-server aplikácií a technológiami pre tvorbu aplikačných programových rozhraní (API). Porovnáva najmä moderné prístupy - REST a GraphQL, ktoré sa v poslednom ...
 • Grammar-Based Translation Framework 

  Vít, Radek
  V této práci prozkoumáváme existující algoritmy pro přijímání jazyků definovaných bezkontextovými gramatikami. Na základě těchto znalostí navrhujeme nový model pro reprezentaci LR automatů a s jeho pomocí definujeme nový ...
 • Systémy syntaktických analyzátorů 

  Hrstka, Jan
  Tato práce poskytuje ucelený přehled poznatků z oblasti gramatických systémů. Práce navrhuje, jak paralelně orientované systémy využít v sekvenční syntaktické analýze. Koncept gramatických systémů dále rozšiřuje na úroveň ...
 • Metriky kvality řízení IT 

  Marcin, Juraj
  Táto diplomová práca sa zaoberá metrikami kvality riadenia IT. Hlavným cieľom práce je navrhnutie webovej aplikácie pre posúdenie kvality správy a riadenia IT služieb. Výsledná aplikácia bude určovať spomínanú kvalitu na ...

View more