Now showing items 1-20 of 172

 • Samočinné testování mikrokontrolerů 

  Denk, Filip
  Práce se zabývá funkční bezpečností elektronických systémů. Konkrétně se zaměřuje na samočinné testování mikroprocesoru a jeho periferií na softwarové úrovni. Cílem práce je navrhnout a implementovat soubor funkcí v jazyce ...
 • Analýza anomálií v uživatelském chování 

  Petrovič, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá umožňuje modelovať používateľské chovanie a následne vyhľadávať anomálie v jeho chovaní. Vstupom aplikácie je zoznam akcií, ktoré používateľ vykonal na svojom pracovnom ...
 • Knihovna pro abstrakci práce s blockchainy kryptoměn 

  Gallovič, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá kryptomenami a princípmi, na ktorých sú založené. Opisuje technológiu blockchain a skúma rôzne kryptomeny, ktoré ju využívajú so zameraním na ich rozdiey a podobnosti. Nasledujúca časť analyzuje ...
 • Heuristiky pro deanonymizaci v sítích kryptoměn 

  Anton, Matyáš
  Kryptoměny se dnes těší nebývalé oblibě, ať už díky své nezávislosti na institucích, nebo zdánlivé anonymitě, kterou poskytují. Ruku v ruce s tím však jde také jejich rostoucí zneužívání ke kriminálním aktivitám. Tato práce ...
 • Efektivní algoritmy pro stromové automaty 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navržení efektivních algoritmů pro testování jazykové ekvivalence a inkluze stromových automatů a dále pak implementace těchto algoritmů jako rozšíření knihovny VATA. Nejprve je provedena rešerše ...
 • C++ knihovna pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce s libovolnou přesností 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá návrhem floating point modulu, který umožní provádět operace s floating point operandy které mají libovolnou bitovou šířku. K tomuto účelu je modul implementován jako šablonová třída v jazyce C++. Modul ...
 • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

  Hudziec, Tomáš
  Tato práce studuje 4 metody pro zvýrazňování detailů v digitálních fotografiích. Algoritmy metod jsou popsány a implementovány do stávajícího systému pomocí C++ a OpenCV. Metody jsou následně porovnány z hlediska časové a ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Virtuální prohlídka ve VR 

  Pelánek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou virtuálních prohlídek ve virtuální realitě. Věnuje se panoramatickým fotografiím a jejich využití při tvorbě virtuálních prohlídek. V rámci této práce byly navrhnuty a implementovány ...
 • 3D Autoškola 

  Melcer, Pavel
  V této práci je řešena problematika trénování řidičských dovedností s využitím 3D simulátoru autoškoly, který kontroluje dodržování pravidel silničního provozu. Existující simulátory jsou rozděleny podle charakteristik a ...
 • Webový simulátor fotbalových lig a turnajů 

  Urbanczyk, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě webového simulátoru fotbalových soutěží. V rámci této práce byla nastudována problematika systémů fotbalových principů a soutěží. Dále pak problematika strojového učení a jejich ...
 • Využití jazyka P4 k popisu akcelerovaného zařízení na ochranu před DoS útoky 

  Kuka, Mário
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom sieťového zariadenia na ochranu pred (D)DoS útokmi prostredníctvom vysoko úrovňového jazyka P4. Hlavnou úlohou je vytvorenie flexibilného zriadenia s využitím jazyka P4. To nám umožní ...
 • Zdokonalení pravděpodobnostních metod pro lámání hesel 

  Lištiak, Filip
  Táto práca sa zaoberá lámaním hesiel pomocou pravdepodobnostných bezkontextových gramatík, konkrétne nástrojom PCFG Cracker. Cieľom práce je návrh a implementácia zdokonalení tohto nástroja, ktoré zredukujú veľkosť výstupných ...
 • Optimalizace procesů v logistice s podporou vizualizace 

  Kršák, Martin
  Cielom diplomovej prace je navrh, implementacia a porovnanie algoritmov, ktore optimalizuju procesy v logistike, prevazne v planovacej casti. Algoritmy pomocou heuristik a aproximacneho genetickeho algoritmu najdu takmer ...
 • Robustní detekce řečové aktivity 

  Popková, Anna
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit robustní detektor řečové aktivity, který je schopen detekovat řeč v různých jazycích, v prostředí se šumem a v prostředí s hudbou na pozadí. Tento problém jsem se rozhodla vyřešit ...
 • Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů 

  Sečkařová, Petra
  Temporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její ...
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách 

  Marušák, Matej
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia generického strategy solveru pre nástroj 2LS. 2LS je analyzátor na statickú verifikáciu programov napísaných v jazyku C. Verifikovaný program je za využita abstraktnej interpretácie ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím genetických algoritmů 

  Červíček, Karel
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Obchodování na burze ve spojení s automatizací je široce probírané téma. Snahou této práce je posoudit využití optimalizačních metod a prostředků strojového ...
 • Analýza technologií pro distribuci výpočtu při lámání hesel 

  Mráz, Patrik
  Cieľom tejto práce je analýza technológií pre distribúciu výpočtu pri lámaní hesiel. Distribúcia je nevyhnutná s ohľadom na celkovú dobu lámania, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj desiatky rokov. V úvodnej časti je ...
 • Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích 

  Piecek, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech ...