Show simple item record

Room Acoustics Simulation Application

dc.contributor.advisorMošner, Ladislavcs
dc.contributor.authorKrbila, Martincs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:56:02Z
dc.date.available2019-07-08T15:56:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKRBILA, M. Aplikace pro simulaci akustiky místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121877cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180106
dc.description.abstractTato práce se zabývá simulací akustiky místností. V práci jsou nejprve teoreticky popsány existující přístupy k simulaci akustiky a srovnány jejich přednosti a nevýhody. K výpočtu odezvy místnosti bylo implementováno několik geometrických metod jako ray tracing a obrazová metoda, ale i kombinace těchto metod. Byla vytvořena aplikace s grafickým i textovým uživatelským rozhraním, která umožňuje provést simulaci v místnosti libovolného tvaru. Aplikace také umožňuje získat odezvu ve formě zvukového souboru, znázornit uživateli výsledky a postup simulace a provést auralizaci. Výstupy simulace byly porovnány s naměřenými odezvami skutečných místností. Při porovnání se ukázalo, že nejvyšší přesnosti z implementovaných metod dosahuje hybridní metoda ve středních nebo větších prázdných místnostech.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with simulation of room acoustics. The first part of this thesis contains theoretical description of existing aproaches to simulation of acoustics and compares their strenghts and weaknesses. For the purpose of impulse response calculation, several geometrical methods were implemented, such as ray tracing, image method and a combination of those two methods. Application with graphical and text user interface was created, to allow simulation of rooms with arbitrary geometry. The application also allows user to obtain impulse response in a form of a sound file, to visualize the results and the process of sound simulation and to perform auralization. The results of the simulation were compared with measured impulse responses of real rooms. The comparison showed, that the hybrid method is the most accurate of methods implemented in this thesis, and that the best results are achieved by simulation of empty medium-sized or large rooms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkustika místnostícs
dc.subjectImpulzní odezvacs
dc.subjectSimulacecs
dc.subjectRay tracingcs
dc.subjectObrazová metodacs
dc.subjectAuralizacecs
dc.subjectQtcs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectRoom acousticsen
dc.subjectImpulse responseen
dc.subjectSimulationen
dc.subjectRay tracingen
dc.subjectImage methoden
dc.subjectAuralizationen
dc.subjectQten
dc.subjectOpenGLen
dc.titleAplikace pro simulaci akustiky místnostics
dc.title.alternativeRoom Acoustics Simulation Applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121877en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:05:23en
sync.item.modts2020.06.23 10:39:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzőke, Igorcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V čem se váš nástroj liší od již existujicích řešení? Nebylo by lepší stavět na již existujících knihovnách?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record