Show simple item record

Analysis of Parameters of Packet Classification Rule Sets

dc.contributor.advisorMatoušek, Jiřícs
dc.contributor.authorSabo, Jozefcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:13:21Z
dc.date.available2020-06-23T08:13:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSABO, J. Analýza parametrů pravidlových sad pro klasifikaci síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121986cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180160
dc.description.abstractTémou bakalarskej práce je analýza pravidiel používaných pre klasifikáciu paketov v počítačových sieťach. Ako klasifikácia paketov funguje a akú úlohu pri klasifikácií majú klasifikačné pravidlá je popísané v teoretickej časti práce. Formáty klasifikačných pravidiel používaných v reálnych nástrojoch v praxi sú v tejto časti opísané taktiež. Na základe týchto znalostí bol navrhnutý a implementovaný nástroj, ktorý umožňuje analyzovať položky klasifikačných pravidiel štandardnej IP pätice zo sád pravidiel s ľubovoľnými formátmi. Výstupom implementovaného nástroja je parametrový súbor, ktorého rôzne štatistiky a rozdelenia pravdepodobností skúmaných položiek pravidiel popisujú kompozíciu analyzovanej sady pravidiel. Tento parametrový súbor je možné použiť pre generovanie umelých sád pravidiel v nástrojoch ClassBench a ClassBench-ng. V záverečnej časti práce sú skúmané parametrové súbory vzniknuté implementovaným nástrojom z dostupných reálnych sád pravidiel.cs
dc.description.abstractA theme of bachelor's thesis is an analysis of rules used for packet classification in computer networks. A theoretical part of the thesis introduces packet classification and describes the role of classification rules. This part also presents the format of classification rules utilized in real tools. Based on these information, a tool able to analyze IP 5-tuple classification rules in any format was designed and implemented. Output of the implemented tool is a parameter file containing different statistics and probability distributions of examined rule sets. This parameter file can be used for generating synthetic rule sets using ClassBench and ClassBench-ng tools. The final part of the thesis examines parameter files created by the implemented tool from available real rule sets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectklasifikácia paketovcs
dc.subjectanalýza klasifikačných pravidielcs
dc.subjectClassBenchcs
dc.subjectClassBench-ngcs
dc.subjectpacket classificationen
dc.subjectanalysis of classification rulesen
dc.subjectClassBenchen
dc.subjectClassBench-ngen
dc.titleAnalýza parametrů pravidlových sad pro klasifikaci síťového provozucs
dc.title.alternativeAnalysis of Parameters of Packet Classification Rule Setsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:22cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121986en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:00:13en
sync.item.modts2021.11.22 23:44:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrsák, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Bude váš program zaintegrován do classbench-ng nebo podobného software? Jak probíhalo ověření, že vygenerovaný výstup má stejné statistické vlastnosti jako vstup?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record