Show simple item record

Conversion between Formats for Sharing of Network Security Alerts

dc.contributor.advisorŽádník, Martincs
dc.contributor.authorEis, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:13:27Z
dc.date.available2020-06-23T08:13:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationEIS, P. Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122045cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180195
dc.description.abstractExistuje celá řada platforem a systémů určených ke sdílení kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí, které často používají rozdílné bezpečnostní formáty. Tímto způsobem dochází ke ztížení nebo přímo nemožnosti sdílení bezpečnostních incidentů a událostí mezi organizacemi, které využívají rozdílné platformy. Řešením tohoto problému může být vznik konvertorů, které jsou schopné převádět používané bezpečnostní formáty mezi sebou. Tato práce se zabývá převodem mezi bezpečnostními formáty IDEA, MISP a STIX. Při konverzi je důležité dbát na postup, aby docházelo k zachování informací, nebo aby při chybném převodu nevznikl jiný druh události, než byl reprezentován původní událostí. Pokud je převod dostatečně přesný, může být jednodušeji dosaženo přesnější a širší analýzy kybernetických bezpečnostních incidentů.cs
dc.description.abstractThere are many platforms and systems designed for sharing cyber security incidents and events, which often use different security formats. This way it gets harder or even not possible to share security incidents and events between organizations, which are using these platforms. Solution of this problem may be creation of converters, which are capable of converting used security formats between each other. This work solves conversion between security formats IDEA, MISP and STIX. In the process of conversion, it is important to care about conversion flow, to prevent information loss or different category of event assignment, than which it was originally represented by. If the conversion is accurate enough, it can be easier achieved more precise and broader analysis of cyber security incidents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnostní událostcs
dc.subjectbezpečnostní incidentcs
dc.subjectkybernetická bezpečnostcs
dc.subjectkonverze datových formátůcs
dc.subjectplatformní konektorycs
dc.subjectsecurity eventen
dc.subjectsecurity incidenten
dc.subjectcyber securityen
dc.subjectconversion of data formatsen
dc.subjectplatform connectorsen
dc.titlePřevod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášenícs
dc.title.alternativeConversion between Formats for Sharing of Network Security Alertsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:24cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122045en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:00:25en
sync.item.modts2021.11.12 09:08:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeWrona, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Mgr. Roman Trchalík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A) .cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record