Show simple item record

Evaluation of Migration from REST API Architecture to GraphQL Language

dc.contributor.advisorKřena, Bohuslavcs
dc.contributor.authorParma, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:56:21Z
dc.date.available2019-07-08T15:56:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPARMA, P. Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180237
dc.description.abstractCílem této práce je porovnat dvě technologie používané k implementaci webových služeb a zjistit, zdali je novější technologie připravená k využití a za jakých podmínek. Jedná se o architektonický styl zvaný REST a dotazovací jazyk zvaný GraphQL. Výsledkem je nejen popis těchto dvou technologií a realizace jednoduché referenční služby, ale také autorovo zhodnocení některých aspektů, které mají přímý či nepřímý vliv na udržitelnost a rozšiřitelnost softwaru. cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to evaluate technologies used for web service development and find out if the newer technology is ready to be used and under what conditions. It is architecture called REST and query language called GraphQL. Outcome is description of those technologies, simple web service as reference implementation, and author's evaluation of few aspects that have direct or indirect impact on sustainability and extensibility.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWebová službacs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectGraphQLcs
dc.subjectReactcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectWeb serviceen
dc.subjectRESTen
dc.subjectGraphQLen
dc.subjectReacten
dc.subjectJavaen
dc.titleOvěření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQLcs
dc.title.alternativeEvaluation of Migration from REST API Architecture to GraphQL Languageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:29cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:59:41en
sync.item.modts2021.11.12 18:34:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmrčka, Alešcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jak odlišujete vámi dosažené výsledky (ověření možnosti migrace) od jiných autorů, kteří se touto problematikou již zabývali? Např.: https://www.prisma.io/blog/how-to-wrap-a-rest-api-with-graphql-8bf3fb17547d https://www.howtographql.com/basics/1-graphql-is-the-better-rest/ https://developer.github.com/v4 Definujte end-point testy a kam, z pohledu V-modelu, patří.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record