Show simple item record

Checking of Temporal Properties of Finite Traces of Programs

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešcs
dc.contributor.authorSečkařová, Petracs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:57:00Z
dc.date.available2019-07-08T15:57:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSEČKAŘOVÁ, P. Ověřování temporálních vlastností konečných běhů programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122038cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180387
dc.description.abstractTemporální vlastnosti programů jsou používány ke specifikaci korektního průběhu jejich vykonávání. Jedním z nejčastějších způsobů formálního popisu těchto vlastností je lineární temporální logika - LTL , případně její varianty. Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro automatizované ověřování temporálních vlastností běhů programů specifikovaných pomocí LTL minulého času (past-time LTL). Výsledný program na základě dané specifikace vygeneruje statickou knihovnu, která dokáže spolehlivě ověřit, zda jsou její formule v každém okamžiku běhu kontrolovaného programu splněny, a případné neočekávané nebo nesprávné chování hlásí společně s podrobnou zprávou o okolnostech tohoto chybového stavu, která má napomáhat k nalezení chyby v konkrétním místě kódu.cs
dc.description.abstractCorrect behavior of programs can be defined by their temporal properties. One of the options for formal specification of such properties is  linear temporal logic - LTL . This master's thesis describes design and implementation of a tool for automatic checking of temporal properties of programs, that are specified using Past-Time LTL formulae. The trace of a given program is analyzed in run-time and any violation of given formulae is reported in details to help to find the code location with a root cause of the bug.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectverifikace programů za běhucs
dc.subjecttemporální vlastnosti programůcs
dc.subjectlineární temporální logikacs
dc.subjectrun-time verificationen
dc.subjecttemporal properties of programsen
dc.subjectlinear temporal logicen
dc.titleOvěřování temporálních vlastností konečných běhů programůcs
dc.title.alternativeChecking of Temporal Properties of Finite Traces of Programsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:24cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122038en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:23:57en
sync.item.modts2020.06.23 09:39:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČeška, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: 1)   Je možné nástroj použít na monitorování libovolného C/C++ programu?  2)   V práci uvádíte, že monitorování vede pouze k 2% zpomalení běhu programu. Předpokládáte, že podobné (tj. zanedbatelné) zpomalení bude nastávat u většiny programů a monitorů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record