Show simple item record

NAT64 Performance Evaluation

dc.contributor.advisorGrégr, Matějen
dc.contributor.authorPokorný, Janen
dc.date.accessioned2020-06-23T08:24:00Z
dc.date.available2020-06-23T08:24:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, J. Test výkonnosti NAT64 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122067cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180392
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou přechodu mezi IP protokolem verze 4 a IP protokolem verze 6. Přechod je možné řešit více mechanismy a tato práce je zaměřená na přechodový mechanismus Stateful NAT64. Cílem práce je otestovat různé implementace NAT64 a najít vhodnou implementaci pro router NETX. Za cíl bylo stanoveno najít implementaci, která bude dosahovat propustnosti 10 Gbps. Několik NAT64 implementací bylo zkoumáno v testovacím prostředí. Měření probíhalo pomocí nástrojů Iperf a PF_Ring. Bylo změřeno několik různých druhů síťového provozu tak, aby bylo z výsledku patrné, jaký výkonnostní dopad má každá z testovaných implementací. Z naměřených výsledků Jool vyšlo jako nejvhodnější NAT64 řešení. Jool splnil požadovanou propustnost a zároveň kromě stále aktivního vývoje nabízí i další pokročilé vlastnosti. Jool byl integrován do routeru NETX. Byla navrhnuta struktura příkazové řádky pro manipulaci s Jool instancí, která byla posléze implementována jako rozšíření NETX příkazové řádky. Dále byl vytvořen postup distribuce potřebných balíčku skrze balíčkovácí systém RPM, tak aby zapadl do automatizovaného systému platformy NETX.Výsledkem práce je plná podpora přechodového mechanismu NAT64 na platformě NETX dosahující propustnosti blízké 10 Gbps.en
dc.description.abstractThis thesis is focused on the challenges of the transition between IP protocol version 4 and IP protocol version 6. The transition can be solved by many transition mechanisms and this thesis thoroughly describe Stateful NAT64 transition mechanism. The thesis aims to test various implementations of NAT64 and find a suitable implementation for NETX router. The goal is to find an implementation that would achieve traffic throughput of about 10 Gbps. Several NAT64 implementations were evaluated in a testbed environment. Iperf and PF_Ring tools were used for throughput examination. Several different network traffic types have been measured to show the performance impact of each of the tested implementations. The results showed that the most suitable implementation of NAT64 is Jool. Jool reached the required throughput, its development is still active and offers other advanced features, thus Jool was integrated into the NETX router. A command line extension for manipulating Jool instance was designed, implemented and integrated to NETX command line. Additionally, a package distribution process was developed through the RPM package system to fit the NETX build system.The thesis outcome is full support of NAT64 transition mechanism in NETX platform achieving close to 10 Gbps.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIPv6en
dc.subjectNAT64en
dc.subjectpřechodové mechanismyen
dc.subjectJoolen
dc.subjectTaygaen
dc.subjectNETXen
dc.subjectměření propustnostien
dc.subject10 Gbpsen
dc.subjectIPv6cs
dc.subjectNAT64cs
dc.subjecttransition mechanismscs
dc.subjectJoolcs
dc.subjectTaygacs
dc.subjectNETXcs
dc.subjectthroughput evaluationcs
dc.subject10 Gbpscs
dc.titleTest výkonnosti NAT64en
dc.title.alternativeNAT64 Performance Evaluationcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:26cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122067en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:09:51en
sync.item.modts2021.11.22 22:08:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeselý, Vladimíren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Lze z nějakých veřejně dostupných indikátorů zhodnotit popularitu a míru nasazení NAT64?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record