Show simple item record

Network Forensic Analytical Web-Based Platform

dc.contributor.advisorPluskal, Jancs
dc.contributor.authorAmbrož, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:57:04Z
dc.date.available2019-07-08T15:57:04Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationAMBROŽ, T. Analytické webové prostředí pro zpracování síťové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122183cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180426
dc.description.abstractV současnosti probíhá velká část komunikace skrze počítačové sítě. Objem této komunikace se každým rokem zvětšuje. To má za následek, že se zvyšují i nároky na výpočetní výkon. Za účelem zvýšení výpočetního výkonu se vyplatí proces zpracování komunikace pro forenzní účely paralelizovat.  Výzkumná skupina NES@FIT v jednom ze svých projektů vytvořila nástroj Netfox Detective. Z tohoto nástroje je v plánu vytvořit distribuovaný systém pro zpracování zachycené komunikace za účelem forenzní analýzy. Jednou z částí je rozhraní, pomocí kterého by se distribuovaný systém ovládal. V této diplomové práci se budu zabývat tvorbou webového rozhraní pro nástroj Netfox Detective, který je v současné době desktopovou aplikací. Webové rozhraní by se poté dalo po drobnějších úpravách použít pro paralelizovanou variantu aplikace. Webové rozhraní bude zprostředkovávat stejné informace jako desktopová varianta. Pro získání informací pro forenzní analýzu bude využívat stejně jako desktopová varianta framework Netfox Framework. Výhoda webového rozhraní oproti desktopové variantě uživatelského rozhraní je v tom, že uživateli k tomu, aby mohl přistoupit k webovému rozhraní, postačuje zařízení s webovým prohlížečem. Což znamená, že uživatel může pracovat na jakémkoliv operačním systému.cs
dc.description.abstractAt present a big part of communication passes through computer network. Amount of the communication increases every year. That is why the claims on computing power raise. The procedure of the communication processing for forensic purposes is worth paralleling to increase the computing power. Research group NES@FIT created an instrument Netfox Detective in one of its projects. From this instrument it is planned to create a distributed system for the processing of intercepted communication for the purpose of forensic analysis. Interface is one of the parts, with its help the distributed system will be operated. In my theses I will concern with the creation of the web interface for the instrument Netfox Detective which is a desktop application presently. Web interface, after little modifications, will be used for paralleled version of application. Web interface will mediate the same informations as the desktop version. To obtain information for forensic analysis it will use framework Netfox Framework identically as the desktop version. Advantage of web interface compared to the desktop version is that a user who approaches web interface will need a device with web browser. It means that a user can work with any operation system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNetfox Detectivecs
dc.subjectDotVVMcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectBootstrapcs
dc.subjectHangFirecs
dc.subjectNetfox Detectiveen
dc.subjectDotVVMen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectBootstrapen
dc.subjectHangFireen
dc.titleAnalytické webové prostředí pro zpracování síťové komunikacecs
dc.title.alternativeNetwork Forensic Analytical Web-Based Platformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:13cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122183en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:15:21en
sync.item.modts2021.11.12 10:11:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeselý, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Na obhajobu si připravte i vyhodnocení funkcionality nástroje nad velkým množstvím PCAPových dat. V rámci toho zhodnoťte rychlost zpracování NetFox Frameworkem a diskutujte možnosti vylepšení vhodným preprocessingem na straně Vámi realizované aplikace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record