Now showing items 1-1 of 1

  • Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o riziku 

    Procházková, Dana; Svoboda, Václav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
    Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení, komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, který plyne od jejich zhotovení. ...