Now showing items 1-1 of 1

  • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

    Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
    Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...