Show simple item record

Results of Non-Destructive Methods Support Decision on Risk

dc.contributor.authorProcházková, Dana
dc.contributor.authorSvoboda, Václav
dc.date.accessioned2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.available2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.issued2019-06cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 2, s. 32-39. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180489
dc.description.abstractSoučasné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů technických zařízení, komponent i celých technických děl je ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, který plyne od jejich zhotovení. Pro zajištění bezpečnosti lidského systému (tj. i technického díla a jeho okolí) je třeba proto také sledovat rizika spojená s degradačními procesy technických zařízení a správně je vypořádat. K danému cíli slouží data, která poskytují nedestruktivní metody měření stavu materiálu technických zařízení. Na základě fyzikální interpretace výsledků dvou vybraných nedestruktivních metod, článek ukazuje, že sledované metody jsou významným nástrojem pro zvýšení věrohodnosti rozhodování o riziku, jehož zdrojem je technické zařízení. Tento příspěvek byl prezentován v rámci 28. ročníku mezinárodní vědecké konference Soudního inženýrství ExFoS 2019.cs
dc.description.abstractCurrent knowledge of physics and technology shows that the conditions of the technical equipment, components, materials and even the whole technical facilities are influenced by the conditions in which they operate, and also the time that follows from their construction. In order to ensure the human system safety (i.e. also technical facility and its surroundings), it is necessary also, therefore, to monitor the risks associated with degradation processes of technical equipment and properly to cope with them. For this target, they are used data that provide non-destructive methods for measuring the condition of the material of technical equipment. On the basis of the physical interpretation of the results of the two selected non-destructive methods, the article shows that followed methods are an important tool for enhancing the decision credibility on the risk, the source of which is technical equipment. The paper was presented during the 28th International Scientific Conference of Forensic Science ExFoS 2019.en
dc.formattextcs
dc.format.extent32-39cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjecttechnická zařízenícs
dc.subjectdegradace materiálucs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectnedestruktivní metody měřenícs
dc.subjecttechnical equipmenten
dc.subjectmaterial degradationen
dc.subjectrisken
dc.subjectsafetyen
dc.subjectnondestructive measurement methodsen
dc.titleVýsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování o rizikucs
dc.title.alternativeResults of Non-Destructive Methods Support Decision on Risken
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume30cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2019.2.32cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record