Show simple item record

Equilibrium and Limite States in Security and Forensic Engineering

dc.contributor.authorRak, Roman
dc.date.accessioned2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.available2019-07-15T07:40:58Z
dc.date.issued2019-06cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 2, s. 40-48. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180490
dc.description.abstractPro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita (nestabilita, labilita). S těmito termíny se můžeme setkat jak v bezpečnosti, tak i v technických, ale i ekonomických a společenských vědách. Tento příspěvek obecně vymezuje a vysvětluje tyto klíčové pojmy napříč různými vědními obory či obory lidské činnosti. Příspěvek byl prezentován na Mezinárodní vědecké konferenci ExFoS 2019 v Brně.cs
dc.description.abstractBasic terms such as phenomenon, event, state, situation are defined for risk analysis and security needs. Other important terms include, equilibrium and stability (instability, lability). These terms can be found in both security and technical sciences as well as economic and social sciences. This paper generally defines and explains these key concepts across different disciplines or fields of human activity. The paper had been presented at the International scientific conference ExFoS 2019 in Brno.en
dc.formattextcs
dc.format.extent40-48cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectrovnováhacs
dc.subjectrovnovážný stavcs
dc.subjectrovnovážná polohacs
dc.subjectrovnováha sil a stabilitacs
dc.subjectequilibriumen
dc.subjectequilibriumen
dc.subjectequilibrium positionen
dc.subjectbalance of forces and stabilityen
dc.titleRovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrstvícs
dc.title.alternativeEquilibrium and Limite States in Security and Forensic Engineeringen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue2cs
dc.coverage.volume30cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2019.2.40cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record