Show simple item record

Study of Behaviour of Paramagnetic Molecules on Surfaces

dc.contributor.advisorHrubý, Jakubcs
dc.contributor.authorBouček, Martincs
dc.date.accessioned2019-08-19T10:56:22Z
dc.date.available2019-08-19T10:56:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOUČEK, M. Studie chování paramagnetických molekul na površích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other121784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180522
dc.description.abstractTato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. Molekuly jsou na substráty deponovány mokrými metodami. Po depozicích jsou studovány pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM), elektronové paramagnetické rezonance (EPR), rastrovací elektonové mikroskopie (SEM) a rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS).cs
dc.description.abstractThis thesis deals with behaviour of paramagnetic molecules of copper(II) pthalocyanine (CuPc), hemin and bis(dibenzoylmethane)copper(II) ([Cu(dbm)2]) on surfaces of glass and polycrystalline gold. Additionally the [Cu(dbm)2] is studied on graphene surface. Molecules are deposited on substrates via wet chemistry methods. They are studied after deposition with atomic force microscopy (AFM), electron paramagnetic resonance (EPR), scanning electron microskopy (SEM) and X-ray photoemission spectroscopy (XPS).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCuPccs
dc.subjecthemincs
dc.subject[Cu(dbm)2]cs
dc.subjectmokrá depozicecs
dc.subjectEPRcs
dc.subjectXPScs
dc.subjectCuPcen
dc.subjectheminen
dc.subject[Cu(dbm)2]en
dc.subjectwet depositionen
dc.subjectEPRen
dc.subjectXPSen
dc.titleStudie chování paramagnetických molekul na površíchcs
dc.title.alternativeStudy of Behaviour of Paramagnetic Molecules on Surfacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-08-19cs
dcterms.modified2019-08-20-12:22:45cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:08:07en
sync.item.modts2021.11.12 18:05:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProcházka, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: - Jaké jsou možnosti určení orientace molekul experimentálně a teoreticky? - Mohou ovlivnit EPR signál ostrůvky, které molekuly formují? - Jak lze dosáhnout posunu modulace pole do oblasti lineární odezvy systému? - Jak byl konstruován glovebox? - Proč byl volen grafen jako podložní vrstva pod molekuly? - Proč je používáno časově modulované magnetické pole?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record