Show simple item record

3D printed directional antenna

dc.contributor.advisorLáčík, Jaroslavcs
dc.contributor.authorDvořák, Václavcs
dc.date.accessioned2019-08-29T17:53:58Z
dc.date.available2019-08-29T17:53:58Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, V. 3D tištěná směrová anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121804cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180570
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých druhů směrových antén, také je zde popsána technologie SIW, na jejímţ principu bude anténa pomocí 3D tisku vyrobena. Dále jsou zde zmíněny technologie 3D tisku. Následují část práce je zaměřena na návrh trychtýřové antény integrované do substrátu, její simulaci a optimalizaci za vyuţití softwaru CST Microwave Studio. Následně byla trychtýřová anténa modelována s třemi různými dielektrickými zátěţemi. Pro výrobu byla vybrána trychtýřová anténa s experimentální trojúhelníkovou zátěţí. Vyrobená anténa dosáhla téměř celé šířky pracovního pásma pro pokrytí Ka. Anténa dosáhla zisku 9,38 dBi pro frekvenci 33 GHz.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with a study of directional antennas, followed by their design and optimization of horn antenna based on SIW for Ka band (26,5- 40 GHz). The first part of the thesis contains the theoretical analysis of the different types of directional antennas, also the SIW technology is described here. It also describes the 3D printing technology by means of which the final antenna should be made. The next part of this work is about design of horn antenna based on SIW. Simulation and optimization of the antenna will be done using the CST Microwave Studio. The horn antenna was modeled with three different dielectric loads. The horn antenna with an experimental triangular dielectric load was chosen for fabrication. The fabricated antenna has reached almost the whole bandwidth to cover Ka. The antenna gain was 9,38 dBi for 33 GHz frequency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSměrová anténacs
dc.subjectvlnovod integrovaný do substrátucs
dc.subjecttrychtýřová anténacs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectKa pásmo.cs
dc.subjectDirectional antennaen
dc.subjectsubstrate integrated waveguideen
dc.subjecthorn antennaen
dc.subject3D printen
dc.subjectKa band.en
dc.title3D tištěná směrová anténacs
dc.title.alternative3D printed directional antennaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-08-29cs
dcterms.modified2019-08-29-15:22:29cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121804en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:18:39en
sync.item.modts2021.11.12 14:41:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHorák, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (místopředseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Pítra, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record