Show simple item record

Plazmové nanopovlaky vyvinuté pro řízení smykové pevnosti polymerních kompozitů

dc.contributor.authorZvonek, Milancs
dc.contributor.authorŠirjovová, Veronikacs
dc.contributor.authorBránecký, Martincs
dc.contributor.authorPlichta, Tomášcs
dc.contributor.authorSkácel, Josefcs
dc.contributor.authorČech, Vladimírcs
dc.date.accessioned2020-01-20T11:52:39Z
dc.date.available2020-01-20T11:52:39Z
dc.date.issued2019-07-15cs
dc.identifier.citationPolymers. 2019, vol. 11, issue 7, p. 1-16.en
dc.identifier.issn2073-4360cs
dc.identifier.other158284cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180573
dc.description.abstractAll reinforcements for polymer-matrix composites must be coated with a suitable material in the form of thin film to improve compatibility and interfacial adhesion between the reinforcement and the polymer matrix. In this study, plasma nanotechnology was used to synthetize such functional nanocoatings using pure tetravinylsilane (TVS) and its mixtures with oxygen gas (O2) as precursors. The plasma-coated glass fibers (GFs) were unidirectionally embedded in a polyester resin to produce short composite beams that were analyzed by a short-beam-shear test to determine the shear strength characterizing the functionality of the nanocoatings in a GF/polyester composite. The developed plasma nanocoatings allowed controlling the shear strength between 26.2 – 44.1 MPa depending on deposition conditions, i.e., the RF power and the oxygen fraction in the TVS/O2 mixture. This range of shear strength appears to be sufficiently broad to be used in the design of composites.en
dc.description.abstractVšechny výztuže pro polymerní kompozitymusí být potaženy vhodným materiálem ve formě tenké vrstvy, aby se zlepšila kompatibilita a adheze mezi výztuží a polymerní matricí. V této studii byla použita plazmová nanotechnologie k syntetizaci takových funkčních nanopovlaků za použití čistého tetravinylsilanu (TVS) a jeho směsí s plynným kyslíkem (O2) jako prekurzorů. Plazmová skleněná vlákna (GF) byla jednosměrně zabudována do polyesterové pryskyřice za vzniku krátkých kompozitních paprsků, které byly analyzovány zkouškou střihem s krátkým paprskem, aby se stanovila pevnost ve smyku charakterizující funkčnost nanokovin v kompozitu GF / polyester. Vyvinuté plazmové nanokovory umožnily regulovat smykovou pevnost mezi 26,2 - 44,1 MPa v závislosti na podmínkách nanášení, tj. Na vysokofrekvenčním výkonu a kyslíkové frakci ve směsi TVS / O2. Tento rozsah smykové pevnosti se zdá být dostatečně široký, aby mohl být použit při konstrukci kompozitů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-16cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofPolymerscs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2073-4360/11/7/1188cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectplasma nanocoatingsen
dc.subjectglass fibersen
dc.subjectpolymer-matrix compositesen
dc.subjectinterface/interphaseen
dc.subjectshear strengthen
dc.subjectadhesionen
dc.subjectplazmové nanopovlaky
dc.subjectskleněná vlákna
dc.subjectpolymerní kompozity
dc.subjectrozhraní/mezifáze
dc.subjectsmyková pevnost
dc.subjectadheze
dc.titlePlasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer compositesen
dc.title.alternativePlazmové nanopovlaky vyvinuté pro řízení smykové pevnosti polymerních kompozitůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
sync.item.dbidVAV-158284en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:56:50en
sync.item.modts2020.03.31 07:32:07en
dc.coverage.issue7cs
dc.coverage.volume11cs
dc.identifier.doi10.3390/polym11071188cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2073-4360/cs
dc.type.driverotheren
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International