Show simple item record

Skeletal Animation for GPUengine

dc.contributor.advisorStarka, Tomášcs
dc.contributor.authorMinařík, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-09-02T10:53:28Z
dc.date.available2019-09-02T10:53:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMINAŘÍK, A. Kosterní animace pro GPUengine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121855cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180614
dc.description.abstractCílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací a skinningu. Následuje rozbor existujících systémů kosterních animací. Navržené řešení se snaží o nízkou redundanci dat v paměti při vykreslování více kosterních modelů. Podle návrhu byl implementován základní systém kosterních animací. Dále byla vytvořena demonstrační aplikace ukazující jeho použití. Výsledný kosterní systém lze použít v jednoduchých 3D aplikacích a může sloužit jako základ pro další práce.cs
dc.description.abstractThis paper deals with studying skeletal animation techniques, and the subsequent design and implementation of skeletal animation extension for the GPUEngine library. The theoretical part describes the techniques of animation, skeletal animation and skinning. The following is an analysis of existing skeletal animation systems. The proposed solution seeks to reduce the data redundancy in the memory while rendering more skeletal models. According to the design a basic skeletal animation system has been implemented. Furthermore, a demonstration application has been created showing the skeletal system's use. The resulting skeletal system can be used in simple 3D applications and can serve as a basis for further works.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanimacecs
dc.subjectkosterní animacecs
dc.subjectkeyframingcs
dc.subjectvertex blendingcs
dc.subjectinverzní kinematikacs
dc.subjectskinningcs
dc.subjectlinear blend skinningcs
dc.subjectmulti-weight envelopingcs
dc.subjectanimation spacecs
dc.subjectdual quaternion skinningcs
dc.subjectassimpcs
dc.subjectOGREcs
dc.subjectOpenSceneGraphcs
dc.subjectGPUEnginecs
dc.subjectanimationen
dc.subjectskeletal animationen
dc.subjectkeyframingen
dc.subjectvertex blendingen
dc.subjectinverse kinematicsen
dc.subjectskinningen
dc.subjectlinear blend skinningen
dc.subjectmulti-weight envelopingen
dc.subjectanimation spaceen
dc.subjectdual quaternion skinningen
dc.subjectassimpen
dc.subjectOGREen
dc.subjectOpenSceneGraphen
dc.subjectGPUEngineen
dc.titleKosterní animace pro GPUenginecs
dc.title.alternativeSkeletal Animation for GPUengineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-09-02-09:04:09cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121855en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.02 12:53:28en
sync.item.modts2019.09.02 12:13:32en
dc.contributor.refereeMilet, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record