Show simple item record

Určování parametru lomové energie betonu z modifikované zkoušky excentrickým tahem

dc.contributor.authorFernández-Canteli, Alfonsocs
dc.contributor.authorCastaón, Lauracs
dc.contributor.authorNieto, Belencs
dc.contributor.authorLozano, Miguelcs
dc.contributor.authorHolušová, Táňacs
dc.contributor.authorSeitl, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-09-04T06:53:46Z
dc.date.available2019-09-04T06:53:46Z
dc.date.issued2014-09-01cs
dc.identifier.citationFrattura ed Integrita Strutturale. 2014, vol. 8, issue 30, p. 383-393.en
dc.identifier.issn1971-8993cs
dc.identifier.other111406cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180628
dc.description.abstractThe modified compact tension (MCT) test, though not yet recognized as a valid test for determining fracture energy of concrete, is believed to represent a plausible and suitable alternative versus other well established procedures, such as the wedge-splitting test (WST) and the three point (3PB) or four point bending (4PB) tests, due to its simplicity and low cost. The aim of the paper is twofold: Firstly, to demonstrate the necessary correspondence between the experimental MCT test setup and finite element simulations and secondly, to initiate the way of establishing the desirable conversion between the fracture energy parameter values resulting from the MCT test and the standard conventional procedures. MCT tests are carried out and compared with the numerical results from 2-D and 3-D finite element calculations using the commercial codes ABAQUS and ATENA, the latter being specifically developed for applications on concrete structures and elements. In this way, the usability of the modified compact tension test for practical purposes is confirmed.en
dc.description.abstractModifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT), i když ještě není uznána jako relevantní zkoukša pro stanovení lomové energie betonu, představuje přijatelnou a vhodnou alternativu oproti jiným dobře zavedených postupům, jako jsou zkoušky štípáním klínem (WST) a v tříbodovém (3PB) nebo čtyřbodovém ohybu (4PB), vzhledem k jeho jednoduchosti a nízkých nákladů. Cílem příspěvku je dvojí: za prvé, aby prokázal potřebnou vazbu mezi experimentální MCT zkušební sestavou a simulací konečnými prvky a za druhé, uzákonit žádoucí vazbu mezi mezi hodnotami lomové energie získaných z testů MCT a standardních konvenčních postupů. Jsou provedeny zkoušky MCT, a srovnány s číselnými výsledky 2-D a 3-D konečně prvkových modelů při využití komerčních programů ABAQUS a ATENA, který je speciálně vyvinut pro použití na betonových konstrukcích a prvcích. Tímto způsobem je potvrzena použitelnost modifikované zkouška excentrickým tahem pro praktické účely.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent383-393cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherGruppo Italiano Fratturacs
dc.relation.ispartofFrattura ed Integrita Strutturalecs
dc.relation.urihttp://www.fracturae.com/index.php/fis/article/view/IGF-ESIS.30.46cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectConcrete fracture energyen
dc.subjectModified compact tension testen
dc.subjectConcreteen
dc.subjectNumerical simulationen
dc.titleDetermining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension testen
dc.title.alternativeUrčování parametru lomové energie betonu z modifikované zkoušky excentrickým tahemcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
sync.item.dbidVAV-111406en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.09.04 08:53:46en
sync.item.modts2019.09.04 08:12:29en
dc.coverage.issue30cs
dc.coverage.volume8cs
dc.identifier.doi10.3221/IGF-ESIS.30.46cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1971-8993/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International