Show simple item record

Kritická hodnota napětí pro iniciaci trhliny z ostrého V-vrubu

dc.contributor.authorNáhlík, Lubošcs
dc.contributor.authorHutař, Pavelcs
dc.contributor.authorŠtegnerová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-09-04T10:54:19Z
dc.date.available2019-09-04T10:54:19Z
dc.date.issued2014-10-31cs
dc.identifier.citationFrattura ed Integrita Strutturale. 2014, vol. 8, issue 30, p. 55-61.en
dc.identifier.issn1971-8993cs
dc.identifier.other110393cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180640
dc.description.abstractThe aim of the paper is to estimate a value of the critical applied stress for a crack initiation from a sharp V-notch tip. The classical approach of the linear elastic fracture mechanics (LELM) was generalized, because the stress singularity exponent differs from 0.5 in the studied case. The value of the stress singularity exponent depends on the V-notch opening angle. The finite element method was used for a determination of stress distribution in the vicinity of the sharp V-notch tip and for the estimation of the generalized stress intensity factor depending on the V-notch opening angle. Critical value of the generalized stress intensity factor was obtained using stability criteria based on the opening stress component averaged over a critical distance d from the V-notch tip and generalized strain energy density factor. Calculated values of the critical applied stresses were compared with experimental data from the literature and applicability of the LEFM concept is discussed.en
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá odhadem krictické hodnoty aplikovaného napětí pro iniciaci trhliny ve vrcholu ostrého V-vrubu. Klasický přístup lineárně elastické lomové mechaniky (LELM) byl v tomto případě zobecněn, protože exponent singularity napětí není roven 0,5. Exponent singularity napětí je závislý na úhlu rozevření V-vrubu. Pro výpočet rozložení pole napětí v okolí vrcholu V-vrubu a pro odhad zobecněného součinitele intenzity napětí v závislosti na velikosti úhlu rozevření V-vrubu byla použita metoda konečných prvků. Pro výčet kritické hodnoty zobecněného součinitele intenzity napětí byla použita lomová kritéria odvozená na základě zprůměrované hodnoty tangenciálního napětí před vrcholem V-vrubu na kritické vzdálenosti d a na základě zobecněného faktoru hustoty deformační energie. Vypočtené hodnoty kritických aplikovaných napětí byly porovnány s experimentálními daty získanými z literatury a bylo diskutováno použití konceptu LELM pro tento případ.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent55-61cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherGruppo Italiano Fratturacs
dc.relation.ispartofFrattura ed Integrita Strutturalecs
dc.relation.urihttps://www.fracturae.com/index.php/fis/article/view/1286cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectCrack initiationen
dc.subjectV-notchen
dc.subjectcritical stressen
dc.subjectstrain energy density factoren
dc.subjectgeneralized linear elastic fracture mechanicsen
dc.subjectfracture criteria.en
dc.subjectIniciace trhliny
dc.subjectV-vrub
dc.subjectkritické napětí
dc.subjectfaktor hustoty deformační energie
dc.subjectzobecněná lineárně elastická lomová mechanika
dc.subjectlomová kritéria.
dc.titleCritical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notchen
dc.title.alternativeKritická hodnota napětí pro iniciaci trhliny z ostrého V-vrubucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
sync.item.dbidVAV-110393en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.09.04 12:54:19en
sync.item.modts2019.09.04 12:12:24en
dc.coverage.issue30cs
dc.coverage.volume8cs
dc.identifier.doi10.3221/IGF-ESIS.30.08cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1971-8993/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International