Show simple item record

Financial analysis of Kubíček - Amis spol. s r.o.

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorPavlíček, Igorcs
dc.date.accessioned2019-09-11T13:53:32Z
dc.date.available2019-09-11T13:53:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAVLÍČEK, I. Finanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other122294cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180648
dc.description.abstractBakalářská práce má za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti Kubíček-Amis, spol. s r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v období 2013–2017, interpretovat výsledky a na jejich základě navrhnout vhodná doporučení pro zlepšení situace. Doporučení budou navržena ve vybraných hlavních oblastech, které vzejdou z provedené analýzy a z konzultací s vedením společnosti. Bakalářská práce obsahuje celkem tři hlavní části. Teoretická východiska práce poskytují podklad pro realizaci finanční analýzy a výpočty dílčích ukazatelů. Finanční analýza je následně provedena v části Analýza současného stavu. Na základě výsledků získaných v této části práce jsou v samostatné části práce představeny návrhy a doporučení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to evaluate the financial situation of Kubíček-Amis, spol. s r.o. using selected methods of financial analysis in the period 2013-2017, interpret the results, and propose appropriate recommendations to improve the situation. The proposals will be submitted in selected main areas, which will arise from the analysis and consultations with the company management. The bachelor thesis contains three main parts. The theoretical basis of the work provides a basis for the implementation of financial analysis and the calculation of partial indicators. The financial analysis is then carried out in the section Analysis of the current situation. Based on the results obtained in this part of the thesis, proposals and recommendations are presented in a separate part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjecthodnocení finanční situacecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectfinancial situation assessmenten
dc.titleFinanční analýza společnosti Kubíček - Amis spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeFinancial analysis of Kubíček - Amis spol. s r.o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-10cs
dcterms.modified2019-09-11-08:07:47cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122294en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.11 15:53:32en
sync.item.modts2019.09.11 15:46:52en
dc.contributor.refereeFojtů, Kateřinacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record