Show simple item record

Analysis of Financial Situation of Company Using Quantitative Methods

dc.contributor.advisorChvátalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorRutar, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-09-11T13:53:33Z
dc.date.available2019-09-11T13:53:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRUTAR, Z. Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other122346cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180649
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními poznatky nutnými pro pochopení dané problematiky, a část praktickou, ve které bude využito vybraných ekonomických ukazatelů k vyhodnocení současného stavu vybrané společnosti. V závěru práce pak na základě analýzy současného stavu společnosti uvedu návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the company's performance by using quantitative methods - economic indicators and time series. The thesis will be divided into a theoretical part in which the reader will get acquainted with all the basic knowledge necessary to understand the problem and the practical part in which selected economic indicators will be used to evaluate the current state of the selected company. At the end of the thesis, on the basis of the analysis of the current state of the company, I will present proposals for improving the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectkvantitativní metodycs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectquantitative methodsen
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.titleAnalýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Financial Situation of Company Using Quantitative Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-10cs
dcterms.modified2019-09-11-08:07:47cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122346en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.11 15:53:33en
sync.item.modts2019.09.11 15:47:44en
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřícs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record