Show simple item record

Process Management of the Ccontract

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKlinger, Erikcs
dc.date.accessioned2019-09-12T10:53:30Z
dc.date.available2019-09-12T10:53:30Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKLINGER, E. Procesní řízení zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other122293cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180657
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další část tvoří analýza současného stavu organizace, kde je popsána problematika průběhu řízení zakázky v organizaci. Na základě této analýzy jsou sestavena návrhová řešení zakázkového řízení vedoucí k tvorbě přidané hodnoty ke každé činnosti ke splnění požadavků zákazníka.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with the order management process in the company XYZ Ltd. The thesis contains three main parts. The first part is evaluation of theoretical approaches to the solution, which is based on the literature. The next part is an analysis of the current state of the organization, where the issue of the order management in the organization is described. Based on this analysis , customized proposal solutions are made, to create added value for each activity to meet customer requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectprůběh zakázkycs
dc.subjectřízení zakázkycs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectProcessen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectprojecten
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectorderen
dc.subjectprocess of orderen
dc.subjectorder managementen
dc.subjectcustomeren
dc.titleProcesní řízení zakázkycs
dc.title.alternativeProcess Management of the Ccontracten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-11cs
dcterms.modified2019-09-13-10:03:22cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122293en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:41en
sync.item.modts2020.03.31 05:46:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - zamyslel jste se, jak byste měřil indikátory přidané hodnoty vůči zákazníkovi, u jaké položky portfolia by byla nejvyšší? - částečně odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. - jakou přidanou hodnotu má zefektivnění ERP systému pro vašeho zákazníka - odpovězeno prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - upravil jste cíl práce na základě výtky z 1. termínu? - částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record