Show simple item record

The Business plan for Setting up Patisserie with Handmade Production in Šumperk

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorRambousková, Ivonacs
dc.date.accessioned2019-09-12T10:53:31Z
dc.date.available2019-09-12T10:53:31Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRAMBOUSKOVÁ, I. Podnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other122341cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180659
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení cukrárny s ruční výrobou ve městě Šumperk. První, teoretická část práce, je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti myšlenky a vymezení činnosti, podnikatelského plánu a jeho struktury, zejména pak analytických a evaluačních metod využitých ve druhé kapitole. Analytická část práce obsahuje zpracování analýz vnějšího, oborového a vnitřního prostředí za pomocí sběru sekundárních a primárních dat formou vlastního marketingového průzkumu u potencionálních zákazníků. Návrhová část detailněji vypracovává zvolenou strategii a navazující dílčí části plánu pro založení cukrárny tak, aby byl projekt realizovatelný a životaschopný.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the creation of a business plan for the establishment of a confectionery with a handmade production in Šumperk. The first, theoretical part of the thesis, is focused on the definition of basic concepts in the field of thinking and definition of the activity, the business plan and its structure, especially the analytical and evaluative methods used in the second chapter. The analytical part of the thesis includes the analysis of external, field and internal environment which are analysed by means of collection of secondary and primary data in the form of own marketing survey among potential customers. The design part elaborates in more detail the selected strategy and the follow-up parts of the confectionery establishment plan to make the project workable and viable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectcukrárnacs
dc.subjectruční výrobacs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectanalysis of an environmenten
dc.subjectconfectioneryen
dc.subjecthandmade productionen
dc.titlePodnikatelský plán na založení cukrárny s ruční výrobou v Šumperkucs
dc.title.alternativeThe Business plan for Setting up Patisserie with Handmade Production in Šumperken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-11cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122341en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:52en
sync.item.modts2020.03.30 21:42:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePtáček, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka č. 1 - posudek oponenta - zodpovězeno. Posudek vedoucího práce - obhajoba výtky. Chybí sladění sociálně-demografických faktorů s výstupy práce. doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Analýza rizik, dopad rizik projektu. Z čeho studentka vycházela? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Jak jste stanovila hodnoty rizik dle zpracovaného diagramu. Metodou, odhadem? Jaká je kupní síla v Šumperku? Fotka prodejny v práci. Kde bude výrobna? Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - Má Šumperk nějaké informační noviny? Proč nezvolíte tuto formu propagace? Jsou v Šumperku nějaké památky pro turisty? Co uděláte s tím, když se nesní všechny zákusky? Odpovězeno částečně. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Znáte primární a sekundární jakost produktu? Návaznost na propagaci. Kolik je cukráren v okolí? doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Změny a trendy v curkárenském oboru. Změnilo se něco doposud? Máte nějaký vzor pro inspiraci? Vše odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record