Show simple item record

Quantification of the thermohydraulic characteristics of the flexible element using experimental data

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněkcs
dc.contributor.authorSochorec, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-10-17T14:56:34Z
dc.date.available2019-10-17T14:56:34Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSOCHOREC, R. Kvantifikace tepelně-hydraulických charakteristik flexibilního prvku s využitím experimentálních dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other121718cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180712
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením tepelně-hydraulických vlastností vlnovcového flexibilního prvku vyjádřených součinitelem tření a součinitelem přestupu tepla. Flexibilní prvek představuje snadno tvarovatelnou, nerezovou, ocelovou trubku, využívanou v běžných instalatérských aplikacích na stavbu potrubních rozvodů jako alternativu k běžnějším měděným či plastovým potrubím. Další možnou aplikací, danou jeho specifickými vlastnostmi, je jeho použití jako výměníku tepla nekonvenčních tvarů. Konkrétním řešeným případem je produkt společnosti flexira s.r.o. prodávaný pod obchodní značkou xConnect System. Tepelné charakteristiky jsou stanoveny a základě výstupu z experimentu, který napodobuje jedno z použití v Laboratoři energeticky náročných procesů (LENP) ve výzkumném centru NETME Centre. Jedná se o ohřev média šroubovicovým topným hadem v konfiguraci voda-voda. V práci jsou popsány typické vlastnosti a aplikace flexibilního prvku a návrh samotného experimentu. Obdržená data jsou pak analyzována ve snaze získat fyzikálně zdůvodnitelnou funkční závislost ke stanovení součinitele přestupu tepla.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis aims to establish thermo-hydraulic properties of a flexible tube described by its Darcy friction factor and film heat transfer coefficient respectively. A flexible tube (corrugated stainless steel tube) is an easily shapeable stainless steel component used to build various piping connections, in a place of more common copper or plastic made tubes. It can also be used to build heat exchangers thanks to its signature properties. The investigated product is the one developed and manufactured by the Czech company Flexira s.r.o. and sold under the brand name xConnect System. Its thermo-hydraulic properties are established by an experiment, which is based on real utilizations by Laboratory of Energy Intensive Processes in NETME (New Technologies for Mechanical Engineering) Centre at Brno University of Technology. The investigated case is a coil-shaped element serving a purpose of a water-to-water heat exchanger. The text contains a literature survey of the chosen flexible tube and a description of a draft and development of the specific experimental test based off the established theory. The obtained results are then analysed, for the purpose of establishing a functional dependence, which can then be used to calculate a film heat transfer coefficient.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezrozměrná analýzacs
dc.subjectkonvekcecs
dc.subjectvlnovcová trubkacs
dc.subjectsoučinitel přestupu teplacs
dc.subjecttepelný výměníkcs
dc.subjectteplocs
dc.subjectDimensionless Analysisen
dc.subjectconvectionen
dc.subjectcorrugated tubeen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectheaten
dc.titleKvantifikace tepelně-hydraulických charakteristik flexibilního prvku s využitím experimentálních datcs
dc.title.alternativeQuantification of the thermohydraulic characteristics of the flexible element using experimental dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-10-17cs
dcterms.modified2019-10-24-16:08:06cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121718en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:07:59en
sync.item.modts2020.04.01 01:54:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKilkovský, Bohuslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Oral (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceByly položeny otázky oponenta závěrečné práce a doplňující otázky komise, zodpovězeno s výhradami. Dotaz na veličiny použité v práci a jejich jednotky, zodpovězeno. Dotaz na typy výměníků tepla, zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record