Recent Submissions

 • Nový zákon o znalcích v Parlamentu ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  V příspěvku je uveden průběh schvalování vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Ke dni 29. září 2019 je zákon přes zamítnutí Senátem schválen a podepsán panem prezidentem, ...
 • Nové předpisy (5. 6. 2019 – 31. 8. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 6. 2019 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 30. 9. 2019 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 8, Olomouc č. 22, Ostrava č. 19, Praha č. 23 a ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. srpna 2019 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 188/2019 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Přehled konferencí 2019/2020 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
 • Energetická náročnost budov a oceňování nemovitostí 

  Holub, Petr; Trubačík, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností budovy a její cenou; byla prezentována v rámci konference ExFoS ve dnech 24.–25. 1. 2019. V práci jsou představeny zahraniční studie v této oblasti a jejich ...
 • Novela stavebního zákona v praxi a její dopad na povolování staveb 

  Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy stavebního zákona, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází změnami, které ...
 • Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik 

  Šimůnek, Petr; Laníková, Ivana; Štěpánek, Petr; Venclovský, Jakub; Junek, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je ...
 • Úvod do problematiky zjišťování příčin požárů osobních vozidel 

  Martínek, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Požáry osobních vozidel představují zásadní hledisko pro uživatele, výrobce, bezpečnost dopravy a environmentální prostředí. Je možné takto požár vozu specifikovat jako mimořádnou událost a je nutné správně definovat příčinu ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování 

  Hrdlička, Tomáš; Jandásková, Tereza (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál tím více diskutovanější, také vzhledem k tomu, že se výstavba dřevostaveb rok od roku zvyšuje. Článek obsahuje přehled jednotlivých konstrukčních systémů ...
 • Řetězové nárazy vozidel 

  Tokař, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku řetězových nárazů vozidel. Jsou prezentovány nárazové zkoušky provedené za účasti Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Jedná se zejména o analýzy pohybů vozidel ...