Show simple item record

IMPROVEMENT OF DIGITAL MODEL BY LASER SCANNING METHODS

dc.contributor.advisorHanzl, Vlastimilcs
dc.contributor.authorTyagur, Nataliyacs
dc.date.accessioned2019-11-09T07:53:02Z
dc.date.available2019-11-09T07:53:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTYAGUR, N. Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other125456cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180746
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny. Pro sběr 3D dat byl použit Riegl VMX-450 skener. Datové soubory byly zpracovány v softwaru OPALS. Pro extrakci terénních a neterénních bodů z laserového mračna byla použita kombinace hierarchické interpolace a robustního filtrování. Následně se terénní body použily pro modelování digitálních modelů terénů s mřížemi 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Dále digitální modely z Moravského krasu byly porovnány s Digitálním modelem reliéfu České republiky 4G a referenčními body. Digitální modely z Masarykova lesa Křtiny se porovnaly s fotogrammetrickými a pozemními daty. Výšková přesnost odvozených DMT je kolem 0.10 m. Vysoká kvalita odvozeného DMT může být použita pro monitorování a analýzu terénních změn a morfologických struktur.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with mobile laser scanning and data processing. Mobile laser scanning was carried out in the Moravian Karst in Suchy zleb and Pusty zleb at various seasons. Further scanning was carried out at the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny. The Riegl VMX-450 scanner was used to collect 3D data. The data files were processed in the OPALS software. For the extraction of ground and non-ground points from the laser cloud, a combination of hierarchical interpolation and robust filtering was used. Subsequently, the terrain points were used to model digital terrain models with grids 0.05 x 0.05 m, 0.25 x 0.25 m, 1 x 1 m. Furthermore, digital models from Moravian Karst were compared with the Digital relief model of the Czech Republic 4G and reference points. Digital models from Masaryk Forest Křtiny were compared with photogrammetric and terrestrial data. The high accuracy of the derived DTMs is about 0.10 m. The high quality of the derived DTM can be used to monitor and analyze field changes and morphological structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaserové skenovánícs
dc.subjectdigitální model terénucs
dc.subjectmračno bodůcs
dc.subjectrobustní filtrovánícs
dc.subjectlaser scanningen
dc.subjectdigital terrain modelen
dc.subjectpoint clouden
dc.subjectrobust filteringen
dc.titleZpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenovánícs
dc.title.alternativeIMPROVEMENT OF DIGITAL MODEL BY LASER SCANNING METHODSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-11-09-07:19:37cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid125456en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.11.09 08:53:02en
sync.item.modts2019.11.09 08:13:17en
dc.contributor.refereeVáclav, Šafářcs
dc.contributor.refereeHana, Staňkovács
dc.contributor.refereeBartoněk, Daliborcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record