Show simple item record

Insurance Fraud - Real Estate

dc.contributor.advisorŠtola, Josefcs
dc.contributor.authorLiška, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:32Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:32Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLIŠKA, J. Pojistné podvody - nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other36463cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18257
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná tematika jeví jako velice zajímavá. Úvodní, teoretická kapitola, se zabývá obecným popisem pojistného podvodu, další kapitola podrobněji rozebírá celostátní statistiky pojistných podvodů ve všech oblastech pojištění a dále se snaží o určitý odhad ve zkoumané oblasti pojištění. Cílem práce bylo vyhodnotit faktory směřující k podvodnému jednání, vyhodnotit rizikové skupiny této trestné činnosti a na základě zjištěných skutečností se pokusit navrhnout určitá nápravná opatření. Třetí kapitola proto zkoumá postoj současné společnosti k pojistnému podvodu a s využitím online dotazníku se pokouší o sestavení profilu průměrného pachatele pojistného podvodu. V následující kapitole jsou nastíněna preventivní a represivní opatření, v páté kapitole je popsáno odhalování a vyšetřování pojistných podvodů v praxi. Šestá kapitola uvádí konkrétní odhalené případy pojistných podvodů ve zkoumané oblasti. Závěrem jsou shrnuty zjištěné skutečnosti a rezervy a následně popsány možné návrhy na zlepšení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with insurance fraud committed in both civil household insurance and real estate insurance. The actuality of insurance fraud and also the fact that this theme is very intriguing, is what drawn me to this topic. The first theorethical chapter offers a general description of insurance fraud. The second chapter then deals with the analysis of national statistics of insurance fraud in all areas of insurance, as well as the estimated numbers in a surveyed area of insurance. The aim was to determine factors leading to insurance fraud and evaluate risk groups of these crimes. These findings could be used to propose preventative measures. The third chapter therefore examines the attitude of modern society toward insurance fraud. It also explores the use of an online questionnaire in an attempt to build a profile of the average insurance fraud offender. Following chapter outlines the preventive and repressive measures, while the fifth chapter describes the detection and investigation of insurance fraud in practice. The sixth chapter presents specific cases of insurance fraud detected in surveyed area of insurance fraud. In the conclusion, the thesis summarizes findings and reserves as well as suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpojistný podvodcs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectdomácnostcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectindikátorycs
dc.subjectinsurance frauden
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectreal estateen
dc.subjecthouseholden
dc.subjectpreventionen
dc.subjectindicatorsen
dc.titlePojistné podvody - nemovitostics
dc.title.alternativeInsurance Fraud - Real Estateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-06-27-07:38:56cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid36463en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:20:53en
sync.item.modts2021.11.12 11:11:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVykopalová, Hanacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record