Show simple item record

Technology of manufacture and treatment of medieval arrowhead

dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorKašpar, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:29:31Z
dc.date.available2018-10-21T20:29:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKAŠPAR, J. Technologie výroby a zpracování středověkých hrotů střel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29787cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18285
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou výroby, typologie a použití středověkých hrotů. V teoretické části je popsána historie luku a jeho evropské nálezy především ze středověku. Poté je nastíněn historický vývoj hrotů a je zde dále popsána jejich typologie. V dalších kapitolách jsou objasněny způsoby výroby železa obzvláště v raném středověku a také postupy při výrobě různých typů hrotu. Dále je popsán středověký šíp, jeho konstrukce a vlastnosti. Průběžně je v rešeršní části rozebírána problematiku průraznosti různých typů hrotů na nejznámější typy zbrojí, jako je kroužkové brnění nebo plátová zbroj. V experimentální části jsou metalograficky analyzovány nálezy hrotů z raného a vrcholného středověku. Z analýz tvarů, struktur a tvrdostí hrotů jsou vyvozeny závěry o jejich výrobě, zpracování, a možnostech použití.cs
dc.description.abstractThis thesis analyses issue of manufacture, typology and use of medieval arrowheads. In theoretical part describe historical evolution of bow and his archaeological discovery in Europe, especially from medieval times. After that is revealed historical evolution of arrowheads and describe their typology. In next chapters are mentioned ways of iron production, mainly in early medieval times and also describe technology of manufacture different types of arrowheads. There is a characterization of medieval arrow, his construction and characteristics. Continuously in this background research are revealing questions of penetration depend on the various types of arrowheads, which are testing on the most known types of armour like chainmail or breast plate. In experimental part of this paper are metallographicaly analyzing archaeological discoveries from the early and late medieval times. Conclusions about their manufacturing, treatment and possibilities of use are built on knowledge about arrowheads structures, hardness and shapes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthrotcs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectlukcs
dc.subjectprůraznostcs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectarrowheaden
dc.subjectmedievalen
dc.subjectbowen
dc.subjectpenetrationen
dc.subjectstructureen
dc.titleTechnologie výroby a zpracování středověkých hrotů střelcs
dc.title.alternativeTechnology of manufacture and treatment of medieval arrowheaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:22cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29787en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:10:52en
sync.item.modts2019.05.18 08:05:12en
dc.contributor.refereeStránský, Karelcs
dc.contributor.refereeStránský, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record