Show simple item record

Entrance zone objects of WANEMI, a.s. paper-mill in Zábřeh

dc.contributor.advisorZemánková, Helenacs
dc.contributor.authorMalovcová, Zoecs
dc.date.accessioned2018-05-17T22:20:01Z
dc.date.available2018-05-17T22:20:01Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMALOVCOVÁ, Z. Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18347
dc.description.abstractDiplomová práce doplňuje svým návrhem rozsáhlý projekt společnosti Wanemi, a.s. v oblasti energetiky a papírenského průmyslu. Areál plánovaného papírenského závodu v průmyslové zóně „Leštinská“ v Zábřehu je logicky rozčleněn do tří funkčně odstupňovaných zón – zóna výrobní, expanzní a vstupní. Zóna vstupní tvoří jakýsi „zelený“ přechodový pás mezi dopravní komunikací vymezující pozemek papírenského závodu a vlastním výrobním areálem. Úkolem diplomové práce bylo navrhnout komplexní řešení této vstupní „zelené“ zóny, zahrnující umístění a návrh objektů prezentačního pavilonu a administrativní budovy.cs
dc.description.abstractDiploma thesis completes with its design large project of Wanemi company, a.s. in energetics sphere and paper industry. The area of planned paper mill in Industrial zone „Leštinská“ in Zábřeh is logically divided into three functionally graduated zones- zone of production, zone of extend and enter zone. The enter zone makes up some „green“ borderline between road lined ground of paper factory and production areal itself. The task of diploma thesis was to design complex solution of this enter „green“ zone, included situation and design of presentation pavilion and administration building objects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprůmyslová zónacs
dc.subjectpapírnacs
dc.subjectvstupní zónacs
dc.subjectobjekty vstupní zónycs
dc.subjectprezentační paviloncs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectsuchý poldrcs
dc.subjectindustrial zoneen
dc.subjectpaper - millen
dc.subjectentrance zoneen
dc.subjectentrance zone objectsen
dc.subjectpresentation pavilionen
dc.subjectadministration buildingen
dc.subjectpolder dryen
dc.titleObjekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehucs
dc.title.alternativeEntrance zone objects of WANEMI, a.s. paper-mill in Zábřehen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-01cs
dcterms.modified2010-06-01-15:55:54cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid31526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:41:02en
sync.item.modts2020.03.31 12:34:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZemánek, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval projekt a reagoval na dotazy a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record