Show simple item record

Meta-talc Application in Inorganic Materials

dc.contributor.advisorHavlica, Jaromírcs
dc.contributor.authorBednárek, Jancs
dc.date.accessioned2019-11-28T11:55:15Z
dc.date.available2019-11-28T11:55:15Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBEDNÁREK, J. Aplikace metamastku v anorganických materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other122356cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184061
dc.description.abstractTato práce se zabývá možností přípravy a charakterizací rentgeno-amorfní delaminované a dehydroxylované mastkové fáze – tzv. metamastku, který by mohl najít využití jako výchozí surovina pro přípravu hořečnato-křemičitých analogů geopolymerů. V průběhu práce byly sledovány změny struktury a morfologie mastkové suroviny. Pro účely práce byly využity dvě různé mastkové suroviny – chloritická a dolomitická. Celý proces přípravy metamastku a jeho reaktivity byl studován pomocí četných instrumentálních technik, jako jsou rentgenová difrakce, simultánní termogravimetrická a diferenční termická analýza, infračervená spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie nebo laserová analýza velikostí částic. Metamastek lze připravit mechanochemickou aktivací mastkové suroviny a následnou kalcinací produktu aktivace. Mechanochemická aktivace vede k rozbití původní krystalické struktury suroviny a k přetržení většiny vazeb, čímž vzniká prakticky amorfní a delaminovaný produkt. Většina hydroxylových skupin je převedena na molekuly vody, které zůstávají adsorbované nebo koordinované ve struktuře suroviny. Během kalcinace dojde k odstranění těchto molekul ze struktury produktu aktivace.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused at possibilities of preparation and characterization of XRD-amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase – meta-talc, which can have its potential application and a starter material for a preparation of magnesium-silicate analogues of geopolymers. Changes in structure and morphology of talc ore were observed during this work. For the purposes of this research, two various talc ores – chloritic and dolomitic were examined. Whole process of meta-talc preparation was examined with whole scale of instrumental techniques such as X-ray diffraction, simultaneous thermogravimetric a differential thermal analysis, infrared spectroscopy, scanning electron microscopy or laser analysis of particle size. Meta-talc can be obtained via mechanochemical activation of talc ore with subsequent calcination. Mechanochemical treatment lead to destruction of original crystal structure and breaking of original bonds, i.e. the product of this treatment was almost amorphous and delaminated. Most of hydroxyl groups were converted to molecules of water which remained adsorbed or coordinated in ore structure. These molecules were removed during calcination step.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetamastekcs
dc.subjectmastekcs
dc.subjectmechanochemická aktivacecs
dc.subjectvibrační mlýncs
dc.subjectattritorcs
dc.subjectkalcinacecs
dc.subjectizotermická kalorimetriecs
dc.subjectanorganická pojivacs
dc.subjectMeta-talcen
dc.subjecttalcen
dc.subjectmechanochemical treatmenten
dc.subjectvibration millen
dc.subjectattritoren
dc.subjectcalcinationen
dc.subjectisothermal calorimetryen
dc.subjectinorganic bindersen
dc.titleAplikace metamastku v anorganických materiálechcs
dc.title.alternativeMeta-talc Application in Inorganic Materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-11-28cs
dcterms.modified2019-12-11-09:18:07cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid122356en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:17:40en
sync.item.modts2021.11.22 22:39:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRovnaník, Pavelcs
dc.contributor.refereePalou, Martincs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D., oponent (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou, oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda a předal mu slovo. Ing. Bednárek má bohaté pracovní zkušenosti: 2014 Alca Plast, s.r.o., 2014-2019 CMV VUT v Brně, 2019 Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO. Rovněž jeho pedagogické aktivity jsou pestré: Obecná a anoragická chemie I, Praktikum z anorganické chemie I, II a Praktikum z chemického inženýrství I, II. Publikací je velké množství, 3 publikace jsou uvedeny v databázi Web of Science, v 1 případě je Ing. Bednárek prvním autorem. Ve své powerpointové prezentaci představil doktorand podstatné výsledky své dizertační práce. Oponenti přečetli posudky, oba kladné a doporučovaly práci k obhajobě. Posudky obsahovaly řadu dotazů, na všechny tyto dotazy doktorand uspokojivým způsobem odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record