Show simple item record

Ballistic-Proof Concretes

dc.contributor.advisorPtáček, Petrcs
dc.contributor.authorKoutný, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-11-28T11:55:16Z
dc.date.available2019-11-28T11:55:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOUTNÝ, O. Balisticky odolné betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other124204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184062
dc.description.abstractDisertační práce s názvem „Balisticky odolné betony“ se zabývá popisem, návrhem a vývojem materiálu na bázi ultra-vysokohodnotného cementového kompozitu vyztuženého vláknovou výztuží se zvýšenou balistickou odolností tj. se zvýšenou odolností vůči vysokorychlostnímu dynamickému namáhání iniciovanému v důsledku interakce s rychle se pohybujícími objekty. Vysokých mechanických vlastností, které jsou nezbytností pro takový materiál, je dosaženo zejména maximálním snížením vodního součinitele díky použití superplastifikačních přísad, použitím vysokopevnostního kameniva a dosažením hutné struktury precizním výběrem a podílem použitých surovin v receptuře. Cílem je následné sestavení metodiky pro návrh receptury pro tuto skupinu materiálů, pozorování chování těchto materiálů při balistickém zatížení a kvantitativní popis odezvy těchto materiálů pro účely návrhu ochranných konstrukcí. Vlastnosti navržených materiálů v rámci této práce jsou porovnány s vlastnostmi komerčně dostupných a běžně používaných cementových kompozitů s cílem vytvořit koncept pro stanovení limitů těchto materiálů na poli balistické ochrany, díky čemuž bude možné odhadovat balistickou odolnost současných nebo nově navržených materiálů či konstrukcí.cs
dc.description.abstractDoctoral thesis „Ballistic-proof concretes“ deals with description, design and development of material based on ultra-high performance fibre reinforced cementitious composite with increased ballistic resistance i.e. increased resistance against high-strain rate dynamic loading induced by interaction of high-velocity moving objects. High mechanical properties, essential for such a material, are reached especially by maximal reduction of water-to-binder coefficient using high-range water reducing agents, high-strength aggregates and dense structure by precise selection and dosage of raw materials in the recipe. The main goal is to prepare a methodology for design of such a materials, observation of material behaviour on ballistic loading and quantitative description of material response for protective structures design. Properties of designed materials within this thesis are comparing with properties of commercially available and commonly used cementitious composites in order to create a concept for material limits in the field of ballistic protection. This concept enables to estimate ballistic protection of present or newly-designed materials and structures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultra-vysokohodnotný cementový kompozitcs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectzaplnění prostorucs
dc.subjectvysokorychlostní namáhánícs
dc.subjectdynamické namáhánícs
dc.subjectbalistická ochranacs
dc.subjectultra-high performance cementitious compositeen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectpacking densityen
dc.subjecthigh-velocity loadingen
dc.subjectdynamic loadingen
dc.subjectballistic protectionen
dc.titleBalisticky odolné betonycs
dc.title.alternativeBallistic-Proof Concretesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-11-28cs
dcterms.modified2019-12-11-09:23:27cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid124204en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:25:10en
sync.item.modts2021.11.12 10:17:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBílek,, Vlastimilcs
dc.contributor.refereeKeršner, Zbyněkcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. (člen) prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., oponent (člen) doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., oponent (člen)cs
but.defencePředseda komise představil doktoranda a předal mu slovo. Ing. Koutný má již i pracovní zkušenosti: např. 2011: XellaCZ, s.r.o., 2013 SIKA CZ, s.r.o., 2014 - dosud BOGGES, s.r.o. Podílel se na projektové činnosti. V roce 2016 absolvoval odbornou stáž: Magnel Laboratory for Concrete Research, Ghent University, Belgie. V rámci pedagogické činnosti vedl Praktikum z anorganické chemie I a II. Ve své powerpointové prezentaci doktorand představil podstatné výsledky své dizertační práce. Oponenti přečetli posudky, oba byly kladné a doporučovaly práci k obhajobě. Posudky obsahovaly řadu dotazů, na všechny doktorand uspokojivým způsobem odpověděl. Doktorand zodpověděl i otázky vzešlé z diskuze.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record