Show simple item record

Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství

dc.contributor.authorVašut, Radka
dc.contributor.authorŠimara (Horáková), Eva
dc.contributor.authorKilnarová, Pavla
dc.date.accessioned2019-11-29T08:48:22Z
dc.date.available2019-11-29T08:48:22Z
dc.date.issued2019-11-13cs
dc.identifier.citation8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019, s. 11-19. ISBN 978-80-214-5802-4.cs
dc.identifier.isbn978-80-214-5802-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184065
dc.description.abstractCílem článku je porovnat počet procházejících osob v jednotlivých směrech na ulici, celkový počet chodců a rychlost chůze ve třech vybraných lokalitách v ulicích pěší zóny v historickém jádru Brna a ověřit závislost rychlosti pohybu chodců na charakteru vybrané lokality. V článku porovnáváme získávání těchto dat empiricky a digitálním sběrem dat pomocí k tomuto účelu sestrojeného dataloggeru využívajícího Wi-fi signál z mobilních telefonů uživatelů veřejných prostorů. Výstupem jsou grafy porovnávající časy a naměřená data u všech sledovaných lokalit, dále pak porovnání těchto hodnot s údaji získanými digitální metodou.cs
dc.description.abstractThe aim of this paper is to compare the number of pedestrians in individual directions of street, the total number of pedestrians and the walking speed in three selected locations of the pedestrian zone in Brno’s historical centre. This will be done in order to verify the dependence of pedestrian walking speed on the character of the selected location. This article compares the acquisition of this data both empirically and by digital data collection using a data logger via a Wi-fi signal from the mobile phones of public space users. The outputs are presented as graphs comparing times and measured data from all case studies, complete with comparisons to the digital method.en
dc.formattextcs
dc.format.extent11-19cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně,Fakulta architekturycs
dc.relation.ispartof8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architekturycs
dc.subjectchodcics
dc.subjectrychlost chůzecs
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectulicecs
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectpedestrianen
dc.subjectwalking speeden
dc.subjecturban spaceen
dc.subjectstreeten
dc.subjectcase studyen
dc.subjectBrnoen
dc.titleData Collection for Public Space Quality Evaluationen
dc.title.alternativeZměny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranstvícs
eprints.affiliatedInstitution.departmentFakulta architekturycs
but.event.date13.11.2019cs
but.event.title8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019cs
dc.identifier.doi10.13164/phd.fa2019.2en
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record