Show simple item record

Utilization and Suppression of Birefringence Phenomena in Optical Fiber Sensory Applications

dc.contributor.advisorDrexler, Petrcs
dc.contributor.authorMotúz, Rastislavcs
dc.date.accessioned2019-12-17T15:55:37Z
dc.date.available2019-12-17T15:55:37Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMOTÚZ, R. Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184109
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou integrálních a distribuovaných optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti integrálních senzorů je provedena analýza pomocí Jonesova maticového počtu a je zkoumán simultánní vliv indukovaného kruhového a nežádoucího lineárního dvojlomu při použití orto-konjugačního retroreflektoru. Dále je analyzována navržena varianta s konjugační smyčkou, která využívá půlvlnné fázové retardéry. Teoretické závěry jsou potvrzené simulací a experimentálním měřením. Na poli distribuovaných optovláknových senzorů je provedena analýza a simulace pro detekci plazmových proudů v termonukleárních fúzních reaktorech, na bázi techniky POTDR. Pro reaktory kruhového průřezu výbojové vakuové komory je navržen postup pro zlepšení detekce plazmových proudů a pro reaktory divertorového typu je nově navržena a provedena simulace zkoumající vliv šumu detektoru OTDR na přesnost detekce plazmových proudů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with integral and distributed optical fiber sensors of electric current. In the area of integral sensors the analysis is performed by Jones matrix calculus and the simultaneous influence of induced circular and undesired linear birefringence using an ortho-conjugation retroreflector. Furthermore, the proposed conjugation loop variant using half-wave phase retarders is analyzed. The theoretical conclusions are confirmed by simulation and experimental measurement. In the field of distributed fiber optic sensors, analysis and simulation for the detection of plasma currents in thermonuclear fusion reactors, based on the POTDR technique, is performed. An improvement procedure is proposed for circular-shaped vacuum vessel reactors. Plasma current detection procedure in divertor-type reactors have been newly designed and simulated to investigate the effect of the OTDR detector noise on plasma current detection accuracy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntegrální optovláknový senzorcs
dc.subjectinterferometrcs
dc.subjectOKRcs
dc.subjectHWPcs
dc.subjectdvojlomcs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectSOPcs
dc.subjectdistribuovaný optovláknový senzor prouducs
dc.subjecttokamakcs
dc.subjectsimulace.cs
dc.subjectIntegral fiber-optic sensoren
dc.subjectinterferometeren
dc.subjectFMen
dc.subjectHWPen
dc.subjectbirefringenceen
dc.subjectpolarizationen
dc.subjectSOPen
dc.subjectdistributed fiber-optic current sensoren
dc.subjecttokamaken
dc.subjectsimulation.en
dc.titleVyužití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacíchcs
dc.title.alternativeUtilization and Suppression of Birefringence Phenomena in Optical Fiber Sensory Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-12-13cs
dcterms.modified2019-12-17-12:49:06cs
thesis.disciplineTeoretická elektrotechnikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechnikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid122422en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.12.17 16:55:37en
sync.item.modts2019.12.17 16:12:38en
dc.contributor.refereeHudcová, Luciecs
dc.contributor.refereeVlček, Čestmírcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record