Now showing items 1-1 of 1

  • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

    Wannous, Kinan Hasan Wafaa
    Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...