Now showing items 1-1 of 1

  • Právní aspekty boje proti počítačové trestné činnosti 

    Dostál, Otto
    Práce se zabývá tématem počítačové trestné činnosti. V prvé řadě na příkladu provozu systému pro zpracování medicínských obrazových informací demonstruje některé vybrané aspekty této problematiky. Ukazuje, že je vždy nutné ...