Now showing items 1-2 of 2

  • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

    Wannous, Kinan Hasan Wafaa
    Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
  • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav 

    Vyčítal, Václav
    Disertační práce se zabývá aplikací pravděpodobnostního přístupu pro vyhodnocení bezpečnosti zemnících soustav v distribučních sítích, především pak zemničů se společným zemněním vysokého a nízkého napětí, jako jsou případy ...