Now showing items 1-1 of 1

  • Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav 

    Vyčítal, Václav
    Disertační práce se zabývá aplikací pravděpodobnostního přístupu pro vyhodnocení bezpečnosti zemnících soustav v distribučních sítích, především pak zemničů se společným zemněním vysokého a nízkého napětí, jako jsou případy ...