Now showing items 1-1 of 1

  • Nové algoritmy pro kódování videosekvencí 

    Zach, Ondřej
    Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, že chování koncových ...