Now showing items 1-1 of 1

  • Fotobiologická bezpečnost svítidel a světelných zdrojů 

    Štěpánek, Jaroslav
    Tato disertační práce se zabývá fotobiologickými vlastnostmi optického záření a jejich vztahem k lidskému tělu. V práci jsou popsány možné následky na živou tkáň při nadměrné expozici optického záření. Práce se také zabývá ...