Show simple item record

Vliv druhé viskozity na tlakové pulzace

dc.contributor.authorHimr, Danielcs
dc.contributor.authorHabán, Vladimírcs
dc.contributor.authorFialová, Simonacs
dc.date.accessioned2020-01-16T11:53:53Z
dc.date.available2020-01-16T11:53:53Z
dc.date.issued2019-12-12cs
dc.identifier.citationApplied Sciences - Basel. 2019, vol. 9, issue 24, p. 1-12.en
dc.identifier.issn2076-3417cs
dc.identifier.other160853cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184120
dc.description.abstractA mathematical model of pulsating flow is proposed in the paper. The model includes more accurate description of energy dissipation, so it allows, for example, better stability analysis of water power plant control and more effective operation. Flow in a pipeline system is usually treated as a one-dimensional flow. This is also applied for more difficult cases of the Newtonian and non-Newtonian liquids simulations in the rigid or flexible pipes. Computational simulations of pressure pulsations in pipelines often predict lower damping than what the experimental results show. This discrepancy can be caused by neglecting one of the important damping mechanisms. The second viscosity describes the energy losses due to the compressibility of the liquid. Its existence and use in the computations specifies the real pulsations damping descriptions and predictions. A frequency dependent model of pressure pulsations including second viscosity is introduced. The second viscosity is determined from the system eigenvalue. The experiments were performed with water for low frequencies (from 0.1 to 1 kHz). This area is not fully covered by the current available research results.en
dc.description.abstractV článku je navržen matematický popis pulzujícího proudění. Model zahrnuje přesnější popis disipace energie, takže umožňuje, například, lepší analýzu stability řízení vodní elektrárny a efektivnější provoz. Proudění v potrubí je většinou řešeno jako jednodimenzionální. Stejný přístup je použit i pro obtížnější případy simulací newtonských a nenewtonských kapalin v tuhém nebo pružném potrubí. Výpočetní simulace tlakových pulzací v potrubí často předpovídá nižší tlumení než jaké ukazují výsledky experimentu. Tento rozdíl může být způsoben zanedbáním jednoho z důležitých mechanismů útlumu. Druhá viskozita popisuje energetické ztráty vlivem stlačitelnosti kapaliny. Její existence a použití ve výpočtech upřesňuje popis tlumení. V článku je představen frekvenčně závislý model tlakových pulzací zahrnující druhou viskozitu. Druhá viskozita je určena z vlastního čísla systému. Experimenty byly provedeny s vodou při nízkých frekvencích (od 0.1 do 1 kHz). Tato oblast není zcela pokryta výsledky současných výzkumů.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-12cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofApplied Sciences - Baselcs
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/2076-3417/9/24/5444cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectSecond viscosityen
dc.subjectdampingen
dc.subjectpressure pulsationen
dc.subjectfrequency domainen
dc.subjectDruhá viskozita
dc.subjectútlum
dc.subjecttlakové pulzace
dc.subjectfrekvenční oblast
dc.titleInfluence of Second Viscosity on Pressure Pulsationen
dc.title.alternativeVliv druhé viskozity na tlakové pulzacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. EÚ-odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplanacs
sync.item.dbidVAV-160853en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.03.31 09:58:00en
sync.item.modts2020.03.31 07:41:57en
dc.coverage.issue24cs
dc.coverage.volume9cs
dc.identifier.doi10.3390/app9245444cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2076-3417/cs
dc.type.driverotheren
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International