Recent Submissions

  • Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice 

    Horák, Michal
    Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace ...