Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice 

    Horák, Michal
    Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace ...
  • Příprava aerogelových povrchových úprav na objemových materiálech 

    Torres Rodríguez, Jorge Alberto
    Tato práce se zabývá systematickou studií syntézy a zpracováním pokročilých tepelně stabilních aerogelů pro potenciální vysokoteplotní aplikace. V první části dizertační práce jsou podrobně popsány syntetické implikace pro ...